Момент ІСТИНИ: країна розкрадена політиками – всі підстави нам відновлювати власність.

   vsi_kradiyiЯкось нишпорячи в Інеті  в пошуках практик виходу з утисків «місцевих князьків» та дерибанщиків громадської землі, чекаючи рекомендацій адвокатів та юристів, рік назад Бог послав статтю Римми Білоцерківської  «Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Депутати ВР – здійснили державну зраду. Як вони вкрали у нас цілу країну?» Пропоную і Вам її на ознайомлення. Свої висновки надаю нижче після документальної перевірки деяких важливих фактів.

« Тотальним порушенням закону і Конституції на протязі 20 років, що кожного дня на собі відчуваємо ми, вибудована злочинна система розкрадання власності народу та якою у неконституційний спосіб усунуто від влади народ – як єдине джерело влади.

Чотириста п’ятдесят Народних депутатів Верховної ради Української РСР 12 скликання за попередньою змовою з метою захоплення влади та розкрадання та привласнення державного майна у великих розмірах Української РСР прийняли Акт «проголошення незалежності України» іншого органу іншої держави ніж вказано було у Конституції (Основного Закону) Української РСР, а саме : Верховної Ради України від 24.08.1991р. б/н реєстрації та доказів його засвідчення головою цього новоутворення.

Тим же складом 12.09.1991р. здійснили новий злочин з метою захоплення влади та розкрадання та привласнення державного майна у великих розмірах Української РСР прийняли закон вже іншої держави України “Про правонаступництво України” і з моменту проголошення незалежності України ст.1 цього закону само проголосили найвищим органом державної влади України себе, Верховну Раду України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР та таким чином назвали себе Верховною радою України 1 скликання, якої ніхто з громадян не обирав. Статтею 4.ЗУ “Про правонаступництво” визначили, що “ Органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди, сформовані на підставі Конституції (Основного Закону) Української РСР, діють в Україні до створення органів державної влади і управління, органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції України”.

 

 

На час вчинення цих злочинів 24.08.1991р. та 12.09.1991р. і до 13.07.1996р. дня вступу в законну силу нової Конституції України 1996 року за нормою ст.11 Конституції (Основного Закону) Української РСР державною власністю було спільне надбання всього радянського народу, основна форма соціалістичної власності.

Та визначено, що у виключній власності держави є: земля, її надра, води, ліси. Державі належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв’язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави.

 

 

За Главою 14 Місцеві Ради народних депутатів в статті 124. Органами державної влади в областях, районах, містах, районах у містах, селищах і селах України були обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, сільські Ради народних депутатів, які відповідно до статті 126. забезпечували комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюючи керівництво підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами, які були їх комунальною власністю.

 

Відповідно до нової Конституції України 1996р. статей 142 та143. територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності та матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Та нормами ст.140 Конституції України від 1996р. Визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

 

 

Відповідно до норм ст.140 ст.142 та 143 нової Конституції України 1996р. комунальна власність, що була державною Української РСР повинна була передана виключно юридичним особам територіальним громадам нової держави Унітарної республіки Україна.

 

 

Але після 13.07.1996р. вступу в силу нової Конституції України 1996р. Президент України, Кучма Леонід Данилович, як гарант додержання Конституції України відповідно до статті 102 мав би передати всю комунальну державну власність Української РСР до територіальних громад Унітарної республіки України, які би нею і розпоряджались .

Але злочинно цього не зробив і разом з усіма своїми послідовниками, Ющенко Віктором Андрієвичем та Януковичем Віктором Федоровичем та Депутатами Верховними радами України І-VІ скликань , органами місцевого самоврядування на місцях , яким до цього часу нічого не належить за Конституцією України просто відкрито викрали майже всю державну власність Української РСР, тобто власність представників народу, що її створили починаючи з дня здійснення зради 24.08.1991р. і по цей час.

Такі дії кваліфікуються за ст. 82 КК Української РСР , як відкрите викрадення державного майна ,вчинене у великих розмірах, а після вступу в силу Кримінального кодексу України 08.06.2001р. за ст. 109 КК України ( Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади ) та 111 КК України ( Державна зрада ).

 

Таким чином по відношенню до всіх громадянина Української РСР та України, як народу, що є власником всього державного майна Української РСР організованою групою осіб скоєно злочин, що носить ознаки складу злочину за ст. 56 КК Української РСР ( Зрада батьківщини) ст. 82 КК Української РСР ( Розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу у великих розмірах ) та за ст. 109 КК України ( Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади ) та 111 КК України ( Державна зрада ) .

 

 

Коли 24.08.1991р. 450 Народних депутатів Верховної ради Української РСР 12 скликання, наші “ благодєятєлі” написали “ виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року” і під цим благородним гаслом у злочинний спосіб подерибанили всю країну.

 

 

І таким чином в Україні починаючи з 24.08.1991р. немає жодного органу влади створеного у відповідності до закону і Конституції. Тому всі приміщення і Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України і т.д- просто захоплені самозванцями.

А в них повинні з’явитись люди від територіальних громад, наші з вами висуванці, а кого висувати, або не висувати тільки ми і знаємо на місцях.

 

 

Що ж робити? Чи є вихід ? А вихід є завжди. Треба просто повернутись ГОСПОДАРЯМИ у власну країну, стати владою та відновити інструменти безпосередньої демократії встановлені нормами Конституції України .

От так і хочеться написати Акт проголошення … повернення ГОСПОДАРІВ в Україну і як преамбулу написати: “ Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в Українській РСР 24 серпня 1991 року і до цього часу, що призвело до подальшого і повного розкрадання власності народу України. “готуємо народний, конституційний ПЛАН дій :

1.Безпосереднє управління народу ;

2.Територіальні громади ;

3.Місцева міліція та комітети територіальних громад ;

4.Реєстрація юридичної особи публічного права територіальної громади та територіальних виборчих комісій;

 

1.Безпосереднє демократія -управління народу

Розділ I Конституції України ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Стаття 1. Україна є …демократична … держава.

Демокра?тія (з грец. ????? + ?????? = народ + влада = «влада народу») — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом або безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано, через обраних представників (представницька демократія).

Демократія як народовладдя на сьогоднішній день має дві загальновизнані форми:

пряму (або безпосередню) демократію та представницьку демократію. Пряма демократія — безпосередня участь громадян у вирішенні державних справ (прийняття рішення на референдумі, вирішення питань на загальних зборах тощо);

представницька демократія — вирішення державних питань представницькими органами (парламентом, місцевими Радами тощо), управління державними справами не безпосередньо, а через обраних депутатів парламенту чи місцевого представницького органу.

На щастя в Конституції України передбачені :

1. пряма ( безпосередня ) демократія ;

представницька демократія

 

Конституція України

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно… і проводити збори,… про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Розділ III

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

2.Створити територіальні громади у містах, у районах міст з районним по-діленням, селах, селищах та безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування через територіальні громади

 

Розділ XI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Стаття 141. частина 2

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

ЗУ”Про місцеве самоврядування”

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

Стаття 6. Територіальні громади

1.Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Стаття 8. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

3.Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

3.Створити місцеву міліцію та комітети територіальних громад

ЗУ”Про місцеве самоврядування”

 

(МІЛІЦІЯ)

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

2. підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

 

( КОМІТЕТ ГРОМАДСЬКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ )

б) делеговані повноваження:

1. вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад);

( КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ)

2.До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить:

5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний реєстр виборців

5. Розділ II. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

 

Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців рганом ведення Реєстру є:

1. До органів Державного реєстру виборців (далі – органи Реєстру) належать:

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі – розпорядник Реєстру);

2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру);

3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі – регіональні органи адміністрування Реєстру).

5. Органом ведення Реєстру є:

1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу – відповідний виконавчий орган міської ради;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом – відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.

8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.

9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

1) в Автономній Республіці Крим – відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

2) в області, місті Києві, місті Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.

10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

 

( КОМІТЕТ НАРОДНИХ ЗАСІДАИТЕЛІВ і ПРИСЯЖНИХ )

Конституція України

Розділ VIII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

 

( РЕЄСТ -платників податків )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

 

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.

Стаття 6. Державний реєстратор

3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

 

3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

4.Реєстрація юридичної особи публічного права територіальної громади та територіальних виборчих комісій

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України

25 березня 2004 року

N 1665-IV із змінами від від 7 квітня 2011 року за законом N 3205-VI

Стаття 25. Статус виборчих комісій

5. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.

Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

6. Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред’явлення комісії претензій по боргових зобов’язаннях.

8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.

10. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.

Можливості мобілізації в територіальних громадах ( тих же афганців ,що є військовозобовязаними) під час надзвичайного стану коли відсутні будь-які органи влади в Україні .

 

Доречі в статути територіальних громад, які ми зареєструємо, як юридичні особи публічного права Унітарної республіки України можна внести порядок висування та обрання депутатів місцевих рад та міських, сільських, селищних голів, так само як і порядок висування та обрання депутатів Верховної ради України, порядок люстрації , реституції , для тих хто розкрадав наше спільне майно, встановити свої місцеві податки, власну валюту .

Що потрібно для того, щоб все це відновити, відродити- по-перше, знати, як це робити, по-друге, бажання це зробити і трошечки наполегливості.

І країна — НАША, а ми і наші діти в ній ГОСПОДАРІ.

 

Автор: Ріма Білоцерківська

 

Ну, думаю, відважна Римма Миколаївно! І який толк від тих висновків? І хто наважиться прийняти діагноз та лікувати невиліковну хворобу держави? Багато  хто критикує часи або розкидають гасла. Тоді так прагнула конкретних справ в інших куточках країни, оскільки  активності окремих груп столиці було недостатньо. І сталося диво:  довелося з нею познайомитись під стінами Верховної Ради на одному з мітингів. Виступивши перед активістами про територіальні громади і не отримавши  підтримки, (занадто незрозумілим був той шлях порятунку,)  вона шукала однодумців в Києві. Ідея люстрації і перезавантаження держави на фоні повернення розкраденої власності звела нас до спілкування у фейсбуці, а потім  в живу в правозахисних проектах ГР «Вільний простір», які демонстрували дієвість відновлення конституційних норм. Крок за кроком формувалось уявлення про програму порятунку країни. Були зустрічі з громадою, з активістами столиці. Питання та відповіді складали послідовність оформлення запитів в державні кабінети та установи. Дякую її команді за унікальні по своїй суті методичні правові рекомендації, що надані були для нашої правозахисної  діяльності.  Пазли складали яскраву  можливість реальних змін на краще вже зараз. І  мільйонні майдани зайві! Для початку потрібно десяток незалежних  досвідчених активістів,  об’єднаних  лише однією мрією про  багату та квітучу державу.   Прийшов час для того, щоб ми, самі жителі столиці змогли відстояти свій,  Богом даний життєвий простір.

 

 

       Взявши за основу діяльності рекомендації мобільної команди створення нової держави на конституційних засадах через створення територіальних громад як власників, ми пішли  шляхом ГО «Правовий простір» та ГР «Вільний простір» і надіслали запити по хвилюючим киян проблемам.  (Перші запити для жителів  Лівого берега Києва вам відомі: територіальних громад районів на сьогоднішній день не існує.)  Зміст наступного  запиту для киян був таким:

Громадська організація  Дніпровського району м. Києва «САМОВРЯДНА ГРОМАДА»

02192, м. Київ, вул. Миропільска, буд.39, кв.29;  learning_life@ukr.nethttp://vyhid-e.org.ua/

тел.(044)543-92-49, моб.(093) 63-000-66, (098) 00-910-33

№ 47

від «17 » червня  2013 р.Секретарю Київради

Герезі Г.Ф.

 

 

 

Запит

про надання публічної інформації за  ЗУ

 “Про доступ до публічної інформації

           Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Відповідно до  частини першої статті 143  Конституції України Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Таким чином, Територіальна громада  м. Київа  може здійснювати управління своїм майном безпосередньо або через утворений Територіальною громадою  м. Київ орган  місцевого самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 16 ЗУ ” Про місцеве самоврядування в Україні”  Органи  місцевого  самоврядування  є  юридичними особами.

Станом на знакову  для  юридичної особи дату – 21.05.1997р. (Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97) з назвою “Київська міська рада” чинна редакція Цивільного кодексу УРСР (далі – ЦК УРСР)  передбачала наступне:

– Згідно   ст. 25. ЦК УРСР  Юридична особа діє на підставі статуту (положення). Установи та інші державні організації, що перебувають на державному бюджеті, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, також і інші організації можуть діяти на підставі загального положення про організації даного виду.

– Згідно   ст. 28. ЦК УРСР Юридичні особи утворювались в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР. Громадські організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений, утворюються в порядку, встановленому їх статутом.

–  Згідно ст. 26 ЦК УРСР  Юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності.  Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона повинна діяти на підставі загального положення про організації даного виду, – з моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 затверджені  Порядок ведення Поземельної книги, передбачений   ст. 202 ЗК України та у якій реєструються права власності на землю.

– Згідно з  п.п. 3 п. 31 Порядку ведення Поземельної книги,  Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки у формі витягу (інформаційної довідки) про  наявність земельних ділянок у власності (користуванні).

– Згідно з п. 32. Порядку ведення Поземельної книги  Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб’єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи.

За таких обставин відсутність даного витягу прямо вказує на відсутність права власності на земельну ділянку.

У зв’язку з цим,  із запитом про  надання відповідних  відомостей   і документів, та , керуючись ст. 34, 140 ,143 Конституції України , ст.16 ЗУ  ”Про місцеве самоврядування в Україні” , ст. 25, 26, 28. ЦК УРСР, Земельним та Цивільним  кодексами України, ЗУ”Про доступ до публічної інформації”,

Керуючись ст. 34, 140 ,143 Конституції України ,   ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “Про інформацію”,

  Прошу

1.       Уважно ознайомитись з  вище наведеним обґрунтуванням запиту і у відповідності до нього,

2.        протягом п’ятиденного терміну   надати наступні  документи:

1.1. Відомості про засновників   юридичної особи з назвою “Київська  міська рада”.

1.2  Копію Рішення засновників     про утворення юридичної особи з назвою “Київська  міська рада”.

1.3. Документи, що підтверджують право власності або користування земельними  ділянками розташованими за адресами:

–  м. Київ , вул.  Миропільска, 29 ;

–  м. Київ, вул. Юності,  8-А

– м. Київ, вул А. Малишка, 4 (екологічно- захисна смуга парку вул. А Малишка );

– м. Київ , вул Генерала  Жмаченка,11 ( Парк “Перемоги” );

а саме, належним чином завірені копії державного акту на землю чи витягу із Поземельної книги  або договору оренди вказаної  земельної ділянки.

3. Також, протягом п’ятиденного строку надати публічну інформацію про правовий режим власності та/або  використання  нежитлових  приміщень розташованих   за адресою:

3. 1  вул. Банкова, 11, м. Київ,  Киъвської області, 01220 –  Адміністрація Президента України

3.2 вул. Грушевського, 5 м.Київ, 01008 – Верховна Рада України

3.3. вул. Грушевського, 12/2 , м. Київ,  01008 –  Кабінет Міністрів України

3.4. вул. Жилянська, 14,  м. Київ, 01033 – Конституційний Суд України

3.5. вул. П.Орлика, 4, м. Київ, 01024 – Верховний Суд України –

3.6  вул. Копиленка, 6м. Київ,01011 – Вищий господарський суд України

3.7. вул. Московська, 8, корп. 5м. Київ, 01010 – Вищий адміністративний суд України

3.8 вул. Хрещатик, 36 , м. Київ, – Київська міська рада;

3.9. вул. бульвар Праці 1/1.м. Київ, – Дніпровська РДА в м. Києві

а саме, відомості  про  власників    цих  нежитлових приміщень  або інформацію про  використання  їх   на умовах оренди, а також надати відповідним чином завірені  копії свідоцтв про право власності або договорів оренди  на вище наведені нежитлові  приміщення.

 

 

Голова правління                                                              І. Плотнікова

 

 

       Звісно, що вас особливо хвилюють відповіді посадовців. Оскільки наш сайт обмежений технічними можливостями, відповіді ми розмістили в групі ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ СТОЛИЦІ  в соціальній мережі Фейсбуку.https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.638754226136863&type=1  В цій групі ви зможете ознайомитись не лише з їх змістом  в розгорнутому вигляді, а і ознайомитись як територіальні громади формуються в селах та маленьких містах країни. Ми, кияни, цей шлях маємо пройти теж. Основний висновок та приголомшену  відповідь з Фонду державного майна процитую.  «…У Фонді державного майна відсутні відомості  про засновників юридичної особи з назвою «Київська міська рада», документи, що підтверджують право власності  чи користування земельними ділянками, наведеними у запиті ГО Дніпровського району м. Києва ГО «Самоврядна громада» від 17.06.2013р №47, а також інформація щодо правового режиму власності майна, вказаного у зазначеному запиті.» Відповіді розміщені з Департаменту комунальної власності м. Києва, з Департаменту земельних ресурсів про окремі адреси земельних ділянок та об’єктів комунальної власності як району так і міста. (Шкодуємо, що не вписали в запит Гостинний двір Києва. Сподіваємось, що ГР «Київське віче» та культурологи, які плідно захищали цю споруду від реконструкції, зможуть надати такий же запит і відповідь на нього підкаже їм більш дієвий та швидкий  метод захисту архітектурної перлини Києва. )

 

Всім зрозуміло: країну розікрали президенти, а  хто це знає і мовчить,  той співучасник!  Ми робимо свої висновки, у відповідності до Конституції  вирішуємо земельні конфлікти місцевого (районного) рівня і формуємо мережу громадських представників, щоб  створити територіальну громаду Дніпровського району,  як власників частки НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ – землі та комунального майна Дніпровського району. Залучайтесь до справи і в інших районах, бо то є єдиний цивілізований та правовий шлях.

 

         Не чекаємо майдану  та партійних лідерів. Силами мешканців контролюємо життя навколо.  

 

Інна Плотнікова.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *