Причини суддівського свавілля на загал суспільства

         В Дніпровському суді м. Києва судове засідання було зупинене з причини відсутності посвідчення, а значить і повноважень судді Астахової Олександри Олександрівни судити громадян іменем України. У відповідь на це по її команді, так і не розпочавши засідання, вона силоміць, з застосуванням рукоприкладства тітушок виштовхала з зали і слухачів, і мене як відповідача по справі.

             
Які чорні діри та білі плями криються за даним фактом, що першопроходцями досліджений в різних куточках України, ви довідаєтесь переглянувши відео і ознайомившись з текстом Вимоги до суду. Вона була напередодні судового засідання зареєстрована у суді, щоб унеможливити конфлікт і будь які сварки. Але не судилося. На привеликий жаль, суддя не усвідомлює всіх наслідків покриття злочинів і обману ,який криється за фактом відсутності присяг суддів, державних посвідчень та інших фактів, наданих їй на ознайомлення і для виправлення патової ситуації.
Даною можливістю вона не скористалась і подія відкритого судового засідання перетворилась у фарс суддівського ігнорування Конституції України і законів, які їй відповідають.

Знайомтесь з відео і вникайте в курс письмово узагальнених проблем держави Україна. Суспільний діалог розпочато. Ви є його перші учасники.

 

Весь хід подій  в Дніпровському районному суді за відео посиланням

Друкований вигляд озвучееної вимоги.

Голові Дніпровського районного суду м. Києва
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3
Головуючій судді Дніпровського районного суду м. Києва
Астаховій О.О.
Громадянки України,

по цивільній справі № 755/16362/17
від 19.07.2018 09:00

      Вимога зупинення розгляду справи № 755/16362/17 до
приведення у відповідність до ст.20 Конституції України
1) посвідчення судді Дніпровського районного у м. Києва Астахової О.О.;
2) посвідчення всіх суддів Дніпровського районного у м. Києва суду;
3) посвідчення всіх суддів Першого окружного суду м. Києва у Дніпровському і Деснянському районах м. Києва із місцем знаходженням у м. Києві в разі його створення (як зазначено в відповіді керівника Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України С. Кондзеля вих. від 12.03.2018р. за № 12-09/788 (додаток №1), в якому зазначено Дніпровський районний суд м. Києва ліквідовано);
4) до отримання належного документа з назвою «Цивільно процесуальний кодекс України» без якого неможливі розгляд цивільних справ;
5) призначити наступну дату судового засідання лише після усунення всіх виявлених порушень Українського законодавства і відновлення судочинства на засадах вимог Конституції України, про що з офіційних джерел – державних і комунальних засобів масової інформації має бути відомо всім громадянам України.
Дані вимоги обґрунтовую результатами та висновками довготривалих громадських розслідувань юристів і правників про правові засади діяльності органів державної влади в Україні, складовою якої є судова гілка влади; причин відсутності справедливого суду в Україні; підстав затягування розгляду справ та ін. Групою правозахисників України проведена глибока аналітична робота архівних матеріалів щодо прийняття законів України, а також державотворчої діяльності Верховної Ради, Кабінету міністрів, Адміністрації Президента. Висновки стали підставою привертати увагу державних службовців, працівників СБУ, прокурорів, працівників міністерств і відомств, міжнародних спостерігачів за процесом реформ в Україні, в ході яких виявились дії, що мають ознаки повалення конституційного устрою і загрози тотальної втрати національної безпеки України як демократичної, соціальної і правової держави. Довожу до вашого відому факти, що мають бути вами ретельно досліджені, призупинені, або виправлені у відповідності до вимог Конституції України.
А саме.
Посвідчення суддів, що є за п 1.2 ПОЛОЖЕННЯ Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23 «Про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів…..» офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.
Нам стало відомо, що всі посвідчення суддів, що проводять процедуру розгляду судових справ та винесення судових рішень іменем України, які нам були надані під час проведення судових засідань, не відповідають вимогам Українського законодавства, що вимагає певний порядок їх виготовлення, оформлення, реєстрації і затвердження їх державними символами України. Даний факт примусив нас дослідити дану сферу діяльності держави, в результаті чого ми дізнались наступні факти.
Відповідно до ст. 8 Конституції України визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується статтями 85 та 92 Розділу IV Верховна рада України. В Конституції України визначено, що державні символи встановлюються виключно законом прийнятим Верховною радою України. А саме:
– стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 24) встановлення державних символів України.
– стаття 92. Виключно законами України визначаються:
4) порядок використання і захисту державних символів.
Розділом І Загальні засади Конституції України, встановлюють конституційний лад в Унітарній республіці Україна, який можливо змінити виключно за результатами двох референдумів відповідно до ст. 155 та 156 Конституції України та Рішення Конституційного суду України винесеного іменем України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) по справі №1-2/2008 від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08) .
Відповідно до статті 20. Розділу І Загальні засади Конституції України встановлено, що Державними символами України є Державний Герб України, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Ніяких офіційних символів глави держави не передбачено статутом держави України – Конституцією України.
За Розділом V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Конституції України статті 102 Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Таким чином Президент України та Верховна рада України використовувати інші Державні символи України відмінні від ст. 20 Конституції України не мають повноважень.
Верховна рада України Державних символів України не встановлювала.
А інші відмінні від конституційних символів «офіційні символи глави держави», у злочинний спосіб якими повалено конституційний лад УКРАЇНИ, встановив ‘Президент України і ставить Гербову печатку Президента України від 29 листопада 1999 року N 1507/99 від себе особисто в посвідченнях суддів, яких призначають на посаду судді вперше, користуючись своїм власним Указом Президента України, яким повалено конституційний лад держави України, а саме: так званий У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про офіційні символи глави держави» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1507/99 )
З метою запровадження атрибутів української державності постановляю:
1. Установити, що офіційними символами глави держави є: Знак Президента України, Гербова печатка Президента України,
2. Затвердити Положення про офіційні символи глави держави (додається).
3. Кабінету Міністрів України здійснити матеріальне забезпечення виготовлення офіційних символів глави держави».
Тому використання Гербової печатки Президента України в посвідченнях суддів, що документально доводиться суддями під час вимоги надати посвідчення призначені на посаду вперше , є фактом повалення конституційного ладу, що кваліфікується ст.109 Кримінального кодексу України.
На посвідчення суддів, що призначені на посаду пожиттєво поставлені печатки Верховної ради України, які так само використані в порушення ст.20 Конституції України та такі, які не передбачено ставити на посвідчення виданих від імені Верховної ради України ,оскільки Постановою ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про гербові печатки Верховної Ради України, її
органів і структурних підрозділів апарату» від 11 травня 1992 року
N 2323-XII встановлено :
«Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1.Затвердити зразки і опис гербових печаток Верховної Ради України, Президії, Секретаріату і Управління Справами Верховної Ради України, Комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Президії Верховної Ради України;
2. Встановити, що: гербовою печаткою Верховної Ради України скріплюються акти Верховної Ради України, витяги з протоколів її засідань, грамоти про ратифікацію міжнародних угод, конвенцій, посвідчення народних депутатів України, Голови Верховної Ради, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, членів Президії Верховної Ради України, службових осіб, які призначаються Верховною Радою України».
Гербову печатку Верховної ради України затверджену Постановою Президії ВРУ прийняту 11 травня 1992 року N 2323-XII не передбачено використовувати відповідно до ст.20 Конституції України, крім того нею не передбачено засвідчувати посвідчення суддів, які діють від імені держави України.
Таким чином судді Дніпровського районного суду м. Києва, які мають посвідчення завірені і Гербовою печаткою Президента України, і Гербовою печаткою Верховної ради України не набули повноважень діяти від імені держави Україна, а саме: розглядати справи, виносити рішення від імені України.
Крім того не існує Цивільно процесуального кодексу України – (кодифікований акт у галузі цивільного процесуального права, який встановлює порядок судочинства у цивільних справах) , за яким могла би бути розглянута справа № 755/16362/17 оскільки відповідно до ст.94 Конституції України закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
Закон (Цивільно процесуальний кодекс України) набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
Відповідно до ст.102 Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до ч.3 ст.57 Конституції України Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
Як вже зазначалось вище, відповідно до ст.94 Конституції України Президент України підписує його та офіційно оприлюднює . Відповідно до ст.2 Указу Президент України N 1230/96 від 19.12.1996 р. «Про Велику Державну Печатку України» (додаток 4) Президент постановив: «Установити, що Великою Державною Печаткою України скріплюються підписи: Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України; Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України.»
Однак як свідчать завірені копії першої і останньої сторінки оригіналу документу з назвою “Цивільно процесуальний кодекс України ” взагалі відсутня печатка будь якого державного органу України, а підписаний він лише Президентом України Л. Кучмою і Головою Верховної ради України В. Литвином. ( Додаток №2. )
Окрім цього відповідно до ч.3 ст.20 Конституції України Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Окрім цього відповідно до ч.4 ст.20 Конституції України головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Окрім цього відповідно до ч.6 ст.20 Конституції України Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Станом на теперішній час ні опис Державного Герба України, ні порядок його використання не визначені законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
За таких обставин використання Державного Герба України на печатці є незаконним.
Таким чином документ з назвою ” Цивільно процесуальний кодекс України ” не оформлений в законний спосіб і не опублікований у порядку, яке встановлює законодавство України .
За таких обставин документ з назвою ” Цивільно процесуальний кодекс України ” не був оприлюднений чинним Президентом України, який вступив на свою посаду у порядку ст.104 Конституції України.
З огляду на це “ Цивільно процесуальний кодекс України ” не набрав чинності у порядку ст.94 Конституції України і не має статусу чинного закону України .
Відповідно до ч.1 ст.19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Враховуючи наведене суд не вправі розглядати справу №755/16362/17 відповідно до документу з назвою “Цивільно процесуальний кодекс України “, оскільки цей документ не є чинним і немає статусу чинного закону України, а отже його використання є безпідставним і неправомірним.
На підставі вищезазначеного у мене та в членів моєї родини немає можливості зайти в судовий процес у справі №755/16362/17, щоби скористатись своїм правом на справедливий розгляд справи судом.

           На підставі вищезазначеного і керуючись ст.8, 19,20 , 85 ,92 ,94, 102 Конституції України та Указу Президента України N 1230/96 від 19.12.1996 р. «Про Велику Державну Печатку України» вимагаю зупинити «суд» і виконати всі вимоги висловлені на початку листа.
А саме:
потрібно привести у відповідність до ст.20 Конституції України
1) посвідчення судді Дніпровського районного у м. Києва Астахової О.О.;
2) посвідчення всіх суддів Дніпровського районного у м. Києва суду
3) посвідчення всіх суддів Першого окружного суду м. Києва у Дніпровському і Деснянському районах м. Києва із місцезнаходженням у м. Києві, якщо такий був створений згідно Указу Президента України від 29 грудня 2017р. № 449 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» (як зазначено в відповіді керівника Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України С. Кондзеля вих. від 12.03.2018р. за № 12-09/788 (додаток №1), в якому зазначено Дніпровський районний суд м. Києва ліквідовано);
4) отримати належний до Конституційних вимог документ з назвою «Цивільно процесуальний кодекс України»;
5) призначити наступну дату судового засідання лише після усунення всіх виявлених порушень Українського законодавства і відновлення судочинства на засадах вимог Конституції України, про що з офіційних джерел – державних і комунальних засобів масової інформації має бути відомо всім громадянам України.
В разі відмови виконати мою цілком правомірну та юридично обґрунтовану документами вимогу на судове засідання буде викликана слідча оперативна група та складена заява про злочин, що має ознаки ст. 109 та ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Судове засідання по цій справі буде відбуватись під відео фіксацію для оприлюднення широкому загалу суспільства в якості правової освіти громадян України в режимі стрім та на просвітницькому інтернет сайті http://vyhid-e.org.ua/.

Додатки :
1. Копія відповіді керівника Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України С. Кондзеля вих. від 12.03.2018р. за № 12-09/788 про ліквідацію Дніпровського районного суду. ( 1 арк.)
2. Архівна копія документа з назвою «Цивільно процесуальний кодекс України» (3 арк.)
3. Посилання в якому розміщені фото копії документів особливої державної ваги, що не затверджені Великою Державною Печаткою України, в тому числі призначення суддів не затверджені і підписами керівників найвищих органів влади.
4. Архівна Копія Указу Президента України про Велику Державну Печатку. ( 1 арк)

 

17.07.2018р.

 

Практика захситу своїх прав від свавільного судочинства триває .

Так в Шевченківському суді  проходять “судові засідання”.

http://Судове засідання без посвідчень суддів

http://Проавова освіта “суддів”, “поліції” та журналістів

У відео суддя Шевченківського районного суд Левицька Т.В. ігнорує позицію знаючих основи судоустрою громадян.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq9qAAum0aMlupLpG6-WUU0fQjSAsCdM7

http://”Суддя” Мальцев П. О. під час правової освіти в Шевченківському суді м. Києва

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq9qAAum0aMnNa2nkoEW_LlCepzrYnIAx

Далі буде стаття наповнюватись фактами судочинства пеіслямайданового періоду з тим, щоб нащадки мали змогу досліджувати супсільно – політичне життя в Україні по перешоджерелам і мали змогу виправити всі злочини своїх байдужих батьків.

Плотнікова І.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *