Становлення самоорганізації – крок до змін

shema_1Найбільш важливим питанням мешканців масиву є проект самоорганізації населення, як нижчої ланки розвитку самоврядування в Україні, яка допоможе мешканцям вирішувати всі свої проблеми колективного життя. Не всі кияни розуміють значення самоорганізації,а особливо поняття ОСН (органу самоорганізації населення), не відрізняють його від ОСББ.  Для розуміння  суті ОСН  пропонуємо  ознайомитись  з структурою самоврядування,що була та існує до сьогоднішнього часу з 2005 року і потребує зміни у відповідності до реформ.

( Коментар до схеми місцевого самоврядування 2005року.)

Структура створена Згідно з Конституцією України та відповідно до законів України:

1.    „Про місцеве самоврядування в Україні”
2.    „Про столицю України – місто-герой Київ”
3.    „Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування**”
4.    „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”
5.    „Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ та організації, що фінансуються з бюджету, та соціальних виплат населенню”
6.    „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
7.    „Про благодійництво та благодійні організації”
8.    „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності
9.    „Про молодіжні та дитячі громадські організації-”
10.    „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
11.    „Про місцеві державні адміністрації””
12.    „Про звернення громадян”
13.    „Про оренду державного та комунального майна”
14.    „Про джерела фінансування органів державної влади”
Цель создания СОСЖМ «Комсомольский»
1.    Создание центра обслуживания населення со всеми структурними звеньями работьі с населением в отдельном зданий;
2.    Создание первичньїх общественньїх организационньїх структур в микрорайоне на вьіборной основе (конференц-собраний представителей микрорайону) с последующим образованием совета общественного самоуправления жил. массива «Комсомольский».
3.    Создание необходимой социально, комунально-бьітовой инфраструктурьі в спальном жил. массиве и контроль за качеством обслуживания населення;
4.    Улучшение социального, зкономического, и комунально-бьітового обслуживания;
5.    Организация культурно-оздоровительньїх и воспитательньїх мероприятий;    ,■
‘6.   Организация контроля за использованием земельньгх участков, зданий и сооружений, зкологией, содержанием зеленьїх насаждений;
7.    Создание фонда материальной помощи престарельїм, сиротам, инвалидам, многодетньгм и т.д.
Материальная база:

  •  обязательньїй взнос представителей малого и среднего (крупного) бизнеса находящегося в жил. массиве «Комсомольский»;
  •  добровольньїй взнос от населення, партий и организаций находящегося в жил. массиве «Комсомольский»;
  •  отчисления от районного бюджета средств вьіделяемьіх на социальньїе вопросьі и культурно-массовьіе мероприятия;

8.    Создание общественного микроклимата по борьбе с антиобщественньїми явленнями по принципу:
а)    «Общественное дело зто твоє личное дело»
б)    «Не проходи мимо недостатков и нарушений»
9.    Создание зон отдьгха и памятньїх мест;

10.    Усовершенствование системи обслуживания мест общественного пользования и оплати дежурннх подьездов жилих домов.

 

Нині, враховуючи відміну районних рад в м. Києві ініціативна група мешканців на чолі з членами правління ГО «Самоврядна громада», що створилась в ході захисту конституційних прав мешканців масиву 31.10.2010 р провела засідання по ініціюванню ОСН «Комітет громадських дій «Пробудження». Повідомили Київраду про свої наміри та 19.11.2010 р. успішно провели конференцію по ініціюванню ОСН.http://www.radiosvboda.org/audio/audio/288764.html,

http://www.radiosvboda.org/video/12783.html.

На конференції за участі  92 учасників – делегатів,  шляхом відкритого голосування було прийняте рішення про пере найменування ОСН на назву «Комітет мікрорайону Комсомольський «Пробудження».   На даний час Рішенням Київради від 14.07.2011р. № 372/5759 ініціативна група мешканців масиву отримала  дозвіл на створення ОСН «Комітет мікрорайону Комсомольський «Пробудження». В Комсомольському масиві успішно триває процес  обрання    нових делегатів на конференцію, а також будинкових комітетів, як будинкових ОСН. Громадська організація, як юридична особа, маючи незалежних правників, юристів, економістів  взяла на себе  інформаційно – організаційну  роботу і на даний час проводить  роз’яснення серед населення мікрорайону про необхідність його створення у відповідності до Закону «Про ОСН». Основна мета роботи ГО «Самоврядна громада» прозоро та демократично створити ОСН в інтересах територіальної громади незалежно від будь-яких політичних сил . Процес пробудження свідомості киян масиву триває. Люди об’єднуються в будинкові комітети, усвідомлюють з одного боку  важливість об’єднання та актуальність співпраці з владою та з іншого боку контролю за діями влади у всіх сферах життєдіяльності громади заради майбутнього України.

 

ОСН

   ОСН  – це захист від ризику втратити житло та землю, на якій наше житло знаходиться!

ОСН  – це захист від масового неконтрольованого створення ОСББ, яке вже за нашими спинами організовує та скеровує ЖЕК через призначених та довірених осіб!

   ОСН   – це контроль за діяльністю влади та адресна допомога!

ОСН – це право мешканців вільно обирати форми обслуговування будинків!

ОСН – це протидія тискові монополізму надавачів комунальних послуг!

ОСН здатний стримувати підвищення тарифів, забудову парків, необмежену роздачу землі приватним структурам.

ОСН   – орган самоорганізації населення – це наш з вами   шанс, якого може  позбавити будь-яка політична сила, очоливши його сама!

                                                      Незацікавлені в створенні ОСН

–                  керівництво ЖЕКів;

–                  нелегальні забудовники;

–                  корупціонери;

–                  олігархи та їх політичні сили.

   Терміново обирайте своїх делегатів на конференцію по створенню ОСН, оскільки ваше місце можуть зайняти не обрані, а призначені!

ОСН та його права

Органи самоорганізації населення – це об’єднання громадян за територіальною ознакою (ОСН може бути створений на базі багатоквартирного будинку, вулиці, кварталу або мікрорайону). Органи самоорганізації населення як представницькі органи в системі місцевого самоврядування створюються громадянами для представлення своїх інтересів та захисту своїх прав. ОСН є юридичною особою, має свідоцтво про державну реєстрацію, розрахунковий рахунок, печатку та власність.

Головні завдання ОСН

– представляти і захищати інтереси громадян, що проживають на території ОСН, перед органами місцевого самоврядування, органами державної влади, юридичними особами;

– покращувати організацію проживання громадян та вдосконалювати господарювання на території ОСН;

– забезпечувати задоволення побутових, культурних, соціальних та інших потреб жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг.

 

Можливості органу самоорганізації населення

1. ОСН разом із депутатами представляють інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.

2. ОСН вносять у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів.

3. ОСН здійснюють контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт.

4. ОСН долучаються до планування забудови території ОСН шляхом обов’язкової участі в обговоренні проектів містобудівної документації. За окремим рішенням місцевої ради ОСН може бути надане право обов’язкового узгодження проектів землевідведення під забудову на його території.

5. ОСН можуть лобіювати перед місцевою радою та міським чи сільським головою питання про відкриття нового магазину, подання соціальної допомоги мешканцям, введення нового чи відміну наявного транспортного маршруту, відкриття школи, дитячого садка, молодіжного клубу, спортивної секції, ремонт та реконструкцію комунальних мереж або будинків, благоустрій території, проведення свят, публічних акцій та інше.

6. ОСН разом із депутатами місцевих рад визначають пріоритети у використанні коштів з депутатського фонду, що надаються з місцевих бюджетів, домагаючись спрямування їх на допомогу виборцям. Наприклад, у 2005 році депутатський фонд одного депутата Київради становив 800 тис. грн., депутата столичної районної ради – 70 тис. грн., а фонд київського міського голови сягав 44 млн. грн.

7. ОСН мають можливість бути присутніми на апаратних засіданнях районних адміністрацій та сесіях районних і міської рад, можуть колективно оскаржувати дії чи бездіяльність комунальних служб перед головою ради та депутатами.

8. Місцевою радою ОСН може бути передано повноваження з контролю за розподілом коштів, які збираються з квартплати мешканців території ОСН, та коштів, призначених для проведення капітального ремонту будинків. ОСН разом із представниками ЖЕКу можуть визначати перелік та обсяг ремонтних робіт, брати участь у виборі виконавців ремонтних робот та прийнятті виконаних робіт.

9. ОСН мають право подавати свої пропозиції до постійної комісії з питань бюджету районної або міської ради, бути присутніми на засіданнях цих комісій та на сесіях, на яких затверджуються місцеві бюджети. ОСН міста зі спільної ініціативи можуть клопотати перед міським головою про внесення певних видатків до міського бюджету. Приміром, у 2004 році з київського міського бюджету було виділено 2,7 млн. грн. на виконання Програми сприяння місцевому самоврядуванню та підтримки діяльності органів самоорганізації населення у м. Києві на 2004–2006 роки.

10. ОСН мають повноваження вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо благоустрою та здійснювати громадський контроль за дотримання Правил благоустрою населених пунктів (відповідно до закону “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.05). ОСН можуть бути ініціаторами суботників, акцій з озеленення території, зі створення та ремонту дитячих майданчиків, лавочок та інших малих архітектурних форм. ОСН вправі подавати заявки про планування таких акцій до міської або районної ради й отримувати фінансування для їх проведення.

Створення органу самоорганізації населення « Комітет мікрорайону Комсомольський «Пробудження»

Відповідно до чинного законодавства створення органу самоорганізації населення на масиві відбувається таким чином:

– за ініціативи активістів масиву 19.11.2010р. проведені збори (конференція) жителів за місцем проживання, на яких прийнялось рішення про створення ОСН «Комітет мікрорайону Комсомольський «Пробудження»та обралась ініціативна група по співпраці з Київрадою;

– 06.12.2010р.направлено до Київради звернення ініціативної групи про надання дозволу на створення ОСН;

– 14.07.2011р. прийнято рішення Київрадою про надання дозволу на створення ОСН«Комітет мікрорайону Комсомольський «Пробудження»;

Необхідно:

– провести установчі збори (конференцію) органу самоорганізації населення, обрати членів та керівництво ОСН, затвердити положення про ОСН;

– легалізувати орган самоорганізації населення через реєстрацію.

Не рідше одного разу на рік Орган самоорганізації населення повинен звітувати про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання та має інформувати населення про своє місцезнаходження, час роботи і години прийому громадян.

Київрада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень. Для досягнення цього необхідні фахові правові дії керівництва ОСН.

Нормативні акти, що регулюють діяльність органу самоорганізації населення в м. Києві:

– Закон України “Про органи самоорганізації населення”;

– Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– рішення Київради № 373/1807 від 28 березня 2002 р. “Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення”;

– рішення Київради № 10/170 від 26 вересня 2002 р. “Про органи самоорганізації населення в м. Києві”;

– розпорядження КМДА № 1781 від 24 вересня 2003 р. “Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у м. Києві”.

Вплив ОСН на забудову мікрорайону

Статус ОСН дає мешканцям додаткові можливості захищати свої права в питаннях забудови.

1. Участь ОСН у громадському обговоренні проектів містобудівної документації (детальних планів забудови, схем планування території тощо) є обов’язковою. Отже, відповідно до пункту 2.1.3 Правил забудови м. Києва та рішення Київради “Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації у м. Києві” № 438/3014 від 16 червня 2005 року міська і районна адміністрації мають обов’язково обговорити проекти містобудівної документації з ОСН.

2. Органам самоорганізації населення за рішенням Київради можуть бути делеговані повноваження щодо погодження землевідведення під будівництво на їхній території.

3. Органи самоорганізації населення можуть бути ініціаторами й організаторами проведення громадських слухань з приводу будь-яких питань (й тому числі і з питань забудови), що відносяться до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування.

4. Представник ОСН має право брати участь у засіданнях Архітектурно-містобудівної ради з питань, що стосуються будівництва на території ОСН.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *