Звернення до дипломатичних представництв

ООН

(Оновлюється  з причини актуальності теми до події візиту Курта Волкера.  ( від 27.10.2017р. )

До обговорення в групі свідомих громадян України  https://www.facebook.com/groups/Probudgennya/permalink/1716842858327989/?pnref=story

Лист розсилаємо у можжливі іноземні представництва

Дипломатичні місії іноземних держав

Парламентська Асамблея Ради Європи

Засоби масової інформації

Адміністрація Президента України

Шановні панове!

Україна, керуючись положеннями Декларації Верховної Ради УРСР від 16.07.1990р. «Про державний суверенітет України», 9 листопада 1995 року приєдналась до Ради Європи. При вступі Україна зобов’язалась дотримуватись своїх загальних обов’язків згідно зі Статутом Ради Європи: плюралістичної демократії, верховенства права та захисту прав людини і основних свобод усіх осіб під її юрисдикцією. 15.07.1997 року унітарна Республіка Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, створивши цим передумови для запровадження в систему врядування в державі європейських принципів організації публічної влади. 06.07.1999 року унітарна Республіка Україна ратифікувала Оргуську конвенцію, взявши на себе гарантії по забезпеченню прав громадськості в управлінні державними справами. Особливо ми наголошуємо на анонсованому зобов’язанні унітарної Республіки Україна захисту прав і основних свобод громадян.

На жаль як після обрання президентом України В.Януковича так і після обрання нового складу уряду та переобрання керівництва Верховної ради зі складу опозиційних сил, в лютому місяці 2014року свої зобов’язання унітарна Республіка Україна не виконує, грубо порушуючи міжнародні зобов’язання та права своїх громадян – українського народу. Цей факт полягає в тому, що  як старими командами лідерів держави Україна так і новими лідерами і членами нового кабінету міністрів не викривались і не викриваються, і не доводяться до відому всієї громадськості глибинні та довготривалі порушення законодавства України, що призвели до громадського протистояння і зараз до війни. Без оприлюднення нижче наведених фактів Україна не може рухатись до конструктивних процесів консолідації, самоорганізації та об’єднання  нації. Разом з тим, розуміючи відповідальність за оприлюднення цих фактів і наслідки їх для суспільства, ми повідомляємо, що громадськість на місцях (вже 45 територіальних громад малих адміністративно – територіальних одиниць) реалізувавши нашу програму виходу з кризи, налагоджують правове життя в дотриманні українського законодавства. Ми, команда громадських діячів, яким не надається слово в центрі майдану столиці, та не оприлюднюються наші пропозиції та звернення в ЗМІ, маємо план збереження територіальної цілісності України і готові надати його для всіх сторін конфлікту. Ми координуємо процес самоорганізації населення України в територіальні громади, як первинних суб’єктів місцевого самоврядування, перешкодою чому є перераховані нижче факти, які і є першопричиною розгорнутого військового конфлікту.

При дослідженні архівних документів були отримані беззаперечні докази нелегітимності діючої влади та її органів, що ми доводимо такими фактами:

 1.  Президент Янукович В.Ф. є нелегітимною посадовою особою, оскільки обраний за законом України “Про вибори Президента України”, який прийнятий неконституційним складом Верховної Ради України, що суперечить ст.71, ч.1.ст. 76 Конституції України.
 2. Нелегітимність президента Януковича В.Ф. підтверджує також той факт, що рішення про його обрання проголосив самопроголошений орган влади з назвою «Центральна виборча комісія».
 3. Нелегітимність ЦВК підтверджується відсутністю в період з 5.12.1991р. по 13.01.2014р. жодного розпорядчого акту Президента України, встановленого положеннями розділу 3 п.2 ст.81 ЦК України, про створення юридичної особи публічного права з найменуванням «Центральна виборча комісія».

Верховна Рада України є нелегітимною з наступних підстав:

 1. Верховна Рада України обрана за неконституційним виборчим законом за змішаною системою, що суперечить ст.71, ч.1.ст. 76 Конституції України, та не має конституційного складу до цього часу.
 2. Верховна Рада України до цього часу, після дати 23.08.1991р., не має письмових доказів її створення відповідно до положень ст..80,81, 87, 90 Цивільного кодексу України.
 3. Відсутні письмові докази з призначення та проведення на території УРСР в період з 23.08.1991р. по 5.12.1991р. перших виборів своїх народних депутатів України.
 4. Нелегітимність Верховної Ради України повністю доводиться Рішенням Конституційного суду України від 30.09.2010р., яким, відповідно до положень ст.37 Конституції України, було скасовано політичну реформу, а з нею і саме існування незаконних народних депутатів України від політичних партій, так як положеннями ст.71, ст.76, частини 1 ст. 103 та частини 1 ст. 141 Конституції України, встановлено, що всі види виборів в Україні є рівними і повинні проводитись на мажоритарній основі.

Центральна виборча комісія є нелегітимною самоутвореною організацією, що підтверджується такими фактами:

8. Відсутністю в період з 5.12.1991р. по 13.01.2014р. розпорядчого акту Президента України, встановленого положеннями розділу 3 п.2 ст.81 ЦК України, про створення юридичної особи публічного права з найменуванням «Центральна виборча комісія».

9. ЦВК ніколи не створювалась у спосіб, встановлений положеннями розділу 2 п.3 ст.81 «Види юридичних осіб» Цивільного кодексу України із статусом, встановленим  п.3 ст.1 «Статус Центральної виборчої комісії» Закону України «Про Центральну виборчу комісії».

10.     Президент України, відповідно до положень ст.106 Конституції України, не наділений повноваженнями з призначення керівних органів «Центральної виборчої Комісії» та подання кандидатів на ці посади.

11. Верховна рада України, відповідно до положень ст.85 Конституції України, не наділена повноваженнями, у відсутність доказів створення Центральної виборчої комісії, з призначення та затвердження  її  керівних органів.

12.  Генеральна прокуратура України є самоутвореною неконституційною організацією, оскільки не передбачена розділом VІІ “Прокуратура” Конституції України.

13. Верховний Суд України є НЕЛЕГІТИМНИЙ, оскільки, згідно з розділом XV “Перехідні положення” Конституції України, ч.12., “Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження … , але не довше ніж п”ять років”, тобто, втратив свою  правоздатність 28 червня 2001 року.

14. Міністерство внутрішніх справ України є нелегітимною самоутвореною озброєною організацією, оскільки НІКОЛИ не створювалось у відповідності до положень ст.ст.80,81, 87, 90 Цивільного кодексу України.

15. Суди є нелегітимними організаціями, так як ніколи не створювались у відповідність до положень ст.ст.80, 81, 87, 90 Цивільного кодексу України.

16.     Більшість суддів не мають права виносити вироки, оскільки НЕ МАЮТЬ присяги, передбаченої положенням ст.55 закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

17.     Київська міська рада є нелегітимною самоутвореною організацією, оскільки створена у відсутність первинного суб’єкта місцевого самоврядування – юридичної особи публічного права з назвою «Київська міська територіальна громада», у відповідність до вимог положень ст.80,81,87,90 Цивільного кодексу України. ( Фото докази за статтею http://vyhid-e.org.ua/?p=4082 )

З наданих вам фактів, що можемо підтвердити архівними матеріалами, витягами з Державного архіву органів державного управління,  весь цей час  українців ловлять, катують, вбивають, звинувачують, відбирають майно та житло у громадян України, судять неконституційні органи влади! Війна стає наслідком неконституційності політичного режиму, відсутності обліку обєктиів публічної власності за яким вести мову про мир буде абсолютно даремно.

          Сьогодні, як ніколи, Україна наблизилась до краю прірви, повернення з якої буде неможливо. Знищивши всі органи управління та народного контролю, політики розпочали знищувати державне та комунальне майно, захоплювати надра, водні та інші ресурси, які, згідно ст. 13 Конституції України, належать Українському народу. Вищенаведені докази дають право стверджувати, що громадяни України, які проводять мирні акції на Майдані у м. Києві, перебувають у приміщеннях не як екстремісти, а як співвласники комунального майна, як визволителі цих приміщень від загарбників – чиновників незаконно створених органів влади.

Вказані факти стали вагомою підставою територіальним громадам України звертатись до міжнародної спільноти з заявою про те, щоб останньою викрити  існування незаконних органів влади,  які діюча влада незаконно використовує для знищення України – як держави, українців – як нації.  Опозиція так як і кабінети влади не зацікавлені в оприлюдненні цих відомих їм всім фактів, оскільки вони  не мають  бажання зізнатись в своїх злочинах. Вимоги, які вони ставлять є штучними, адже  Президент України не дійсний, а  протистояння триває, ллється кров,  відбувається фізичне знищення наших співвітчизників, конфлікт переходить за межі допустимих цивілізованих норм і набуває ознаки міжнародного військового конфлікту, який може бути тривалим, припинити який буде важко.

                   Враховуючи вищевикладене, ми просимо:

–         попередньо дослідивши та перевіривши  наведені нами  факти, застосувати всі важелі впливу на чиновників вищих державних кабінетів нашої держави і опозиційних сил у відповідності до підписаних міжнародних угод  і сісти за стіл переговорів саме по викладеним нами питанням;

–          розглянути нашу програму виходу з кризи і взяти її за основу в налагоджені ситуації в Україні;

–         засобами міжнародного тиску допомогти  нам вибороти  дотримання прав людини та територіальних громад в нашій суверенній унітарній Республіці Україна;

–         застосувати всі методи і сприяти миру та злагоді на нашому спільному континенті.

З повагою, члени оргкомітету по встановленнюконституційного устрою

 Переклад на англійську  http://vyhid-e.org.ua/?p=1178

04.04.2014р.

2 коментарі до “Звернення до дипломатичних представництв

 • 30 Листопада, 2018 о 12:47
  Permalink

  Пані Ольго. Я тут знайшла людину ,яка має спілкування з інозмениими претдставниками.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2282269008673105&set=a.1664894777077201&type=3&theater Люди української діаспори ,які вкурсі питання ,але цілеспрямовано замовчують основну тему вимоги свідомих громадян УКраїни – власників держави і національного багатства, просять допомоги військової і волнтерської не те просять. Нажаль. Потрібно і їх ставити в рамки Конституційних вимог. В ФБ переважає голос системи нажаль, яка ще не усвідомлює всієї відповідбності.

  Відповідь
 • 8 Березня, 2014 о 08:25
  Permalink

  Я цілком і повністю підтримую вимоги територіальних громад України.
  Лише пряме народне самоврядування, територіальні громади, дотримання основного закону-Конституції- допоможе Україні захистити її незалежність та територіальну цілісність.
  Сьогодні як ніколи нам потрібна міжнародна підтримка законних вимог українського народу.
  Україна поставлена сьогодні поміж двох вогнів: внутрішнього- в виді незаконної влади та зовнішнього-Росії, що окупувала український Крим.
  Теперішня українська влада свідомо зраджує національні інтереси, тому єдиною надією українського народу лишається народна самооборона, територіальні громади та підтримка демократичного світу.
  Надіємося, що ми будемо почуті!

  Відповідь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *