Приклади інвентаризації з досвіду першопроходців місцевої самоорганізації та безпосереднього господарювання

Матеріали надаються з метою отримання зворотнього звязку – рекомендацій і порад, щоб викристалізувати  процес виконання Конституції України і він таким чином набув правової досконалості на противагу  ініціативам   окремих осередків громадян по черговому збоченню  правового простору України.

На нашому сайті велике місце відводиться питанню інвентаризації національного багатства. Бачення кола прихильників ГО «Самоврядна громада» на цей процес було у відповідності до загострення ситуації з правами громадян.

На даний час виклики змінились. Вулицями великих міст не лише Європи, а і по всьому світу ширяться акції протесту проти свавілля і недолугості управління керманичів держав, що ведуть свої народи, вже всім відомо, до винищення. Захистити себе і свої родини – це обов’язок кожного без винятку жителя планети. В нас же, українців є абсолютно унікальна можливість процвітати на своїй Богом даній землі, оскільки ми наділені статусом її власника згідно Основного Закону. Тому нам прийшов час цей статус лише реалізувати. В даній статті ми надаємо шаблони протоколів установчих (загальних) зборів громадян, з метою підготовки загальнонаціональної інвентаризації, що має стати фундаментом ефективного підприємства – республіки Україна. Зазначаємо для тих, хто грає на міжнаціональних почуттях і протиріччях, що під українцями розуміємо всіх без винятку громадян України, що набули статус державотворчої нації. Одночасно серед них особливу роль відводимо громадянам, які за етнічним походженням є українці. Саме на їх долю випадає безальтернативний обов’язок виконати прописане, організувати процес, контролювати його відповідність Конституції України, представляти його всьому народу України і народом цілого світу – адже це їх національна держава, за неї і нести відповідальність.

До теми також маємо узагальнити наступні основоположні знання. В Конституції УРСР в 1990 році до вступу Нової Конституції зупинили дію економічного розділу. Згідно декларації про державний суверенітет в 1996 році була прийнята Конституція України. Те, що було в Конституції УРСР В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗДІЛІ і в ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНИТ лягло в основу Нової Конституції України 1996р. Так ст. 5,13,14, 20, 95, ІІ розділ ст.140,142,143 є фундаментальними. Згідно їх вимог загально-народна (державна) власність повинна бути оформлена через територіальні громади на кожного громадянина України. Тобто все національне багатство мало б бути відповідною комісією обліковане на громадян України по АКТУ передачі в територіальних громадах через інвентаризацію. Даних дій не було зроблено. Цього теж не зробили в неконституційний спосіб самоутворені органи місцевого самоврядування, що заснувались за 3 тижні до строку входження в силу Закону України «Про місцеве самоврядування». Чому була така поспішність ? Працювали на випередження самоорганізації населення за місцем проживання, щоб перешкодити появі конституційних органів. Але це їх не врятувало, оскільки народ розібрався в порушеннях і зрозумів реальні причини всього безладу в господарюванні України, чим користуються різного роду шарлатани громадські активісти та аматори – політики підживлені фінансами олігархів.

      Не врятувало їх також і створення реєстру фізичних осіб замість реєстру громадян України. Українці зрозуміли силу і значення свого статусу і тепер залишилось все виправити. Вже виправляють ситуацію десятки свідомих громадян, за ними підуть згодом і інші, серед яких маєте бути і ви, читачі даного методичного сайту. Об’єднавшись в спільних діях, активізуємо курс самоорганізації на вимогу виконання ст. 20 Конституції України: негайного прийняття Закону Україні «Про державні символи України», щоб у відповідності до Конституції України оновленою гербовою печаткою таки затвердити реєстри власності в територіальних громадах.
Буде доцільним донести до вас, шановні читачі доводи знаючих справу господарювання людей. Голова Сільської ради с. Яреськи на Полтавщині мотивує до інвентаризації народ України і визначає корисність даної справи. «Даю відповідь на питання про оформлення власності конституційної територіальної громади, як конституційний розвідник в середині олігархічної системи: щоб громадяни стали власниками держави (ст 5, 13, 142, 143 КУ), треба матеріалізувати державу, по іншому, облікувати. Хрустом пальців це не зробиш. Це час. Далі все, що обліковується, авоматично ставиться на публічний баланс громади – юр. особи публічного права, тобто заноситься на рахунок громади, де баланс одночасно є комунальним банком. Все, що має громада на своїй території, окрім надр, ділиться на кількість громадян в громаді. Таким чином через комунальний банк, встановлюється матеріальне підтвердження курсу гривні на даній території. Далі в цьому банкові відкривається рахунок на кожного живого громадянина, який є основою державного національного банку, бо державний банк за аналогією територіальної будови держави – республіки (,що складається з пазлів – тергромад) – це сукупність комунальних банків з відкритими публічними рахунками на кожного громадянина. На цей рахунок падає одна середня частка від кожної державної чи комунальної господарської діяльності. Таким чином вираховується середньо статистична величина частки на душу населення, що знаходиться на кожному рахунку громадян в комунальних банках. Все обліковується щосекундно, як курс валют на табло. Кожен громадянин в демократичних (і не тільки) державах в будь – який час знає, яка доля національного багатства йому належить на таку то годину. І спробуй хто – небудь у нього її відколупнути. Оце і був би кінець корупції. А, оскільки не має в державі нічого зі грифом “публічний” – (публічний банк – баланс, підприємство, юридична особа, економіка, бюджет, національне багатство, печатки, дія від імені Народу Ураїни і т.і. ) то і немає персональних рахунків громадян на все національне багатство України. Кравчука і Кучму за це треба викликати кожному громадянинові до суду всім 40 000 000 громадянам уже сьогодні за колосальну аферу століття викрадення у публічного власника національного багатства на трильйони доларів і доведення Народу до тваринного зубожіння.» (З повним текстом діалогу можна ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/val.palivoda/posts/3723809381020916

                Маючи завдання оформлення майна на громадян, ми входимо в діалог з органами «державної влади» для виконання їх повноважень згідно Конституції України. В разі їх ігнорування, готові і будемо самі безпосередньо організовувати заходи. Вже в різних куточках України оприлюднюють свої наробітки ініціативні групи по самоорганізації в справі інвентаризації.
Пропонуємо шаблон протоколу зборів громадян в багатоквартирному будинку як власників житлово майнового комплексу потребуючого обліку і контролю його збереження за власниками, який може бути вами удосконалений у відповідності до особливостей та мети самоорганізації.

Протокол № 1 від _____________
зборів жителів територіальної громади – ВЛАСНИКА – громадян України, об’єднаними спільними інтересами за місцем проживання, що на підставі Декларації про́ державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, Преамбули Конституції України 1996р,, Всеукраїнського референдуму Українського Народу від 01 грудня 1991 р., та Акту проголошення Незалежності держави республіки України 1991р., є установчою Владою Українського Народу адміністративної території Українського народу _________________________району міста ____________________________, по створенню будинкового комітету, як первинного суб’єкту місцевого самоврядування, інструменту реалізації конституційних прав та обов’язків на місцевому рівні, встановлених положеннями розділу 1 ст. 13 та розділу 1 ст. 17 Конституції України від 28 червня 1996 року; обранню членів будинкового комітету жителів власників квартир за адресою буд.____ вул.__________________ ____________________району ______________________ області міста _________________Самостійної української держави України у відповідності до Закону України «Про ОСН», ст.7п.3, ст.2,3,7,8, ст. 5 та ч.1 ст. 140 – 143 Конституції України 1996 р. з метою делегування представників від будинку для відновлення конституційного устрою в межах адміністративної території територіальної громади Українського народу ______________________________району міста ___________________________ Самостійної української держави України, оформлення права публічної власності територіальної громади.
Даним протоколом ми Власники – жителі будинку за адресою _______________________________затверджуємо рішення прямої дії з метою організації та контролю в наступному процедури обліку (рухомого і нерухомого), як основоположного етапу ефективного господарювання і управління спільним публічним майном.

“_____”____________ 20_____р.
Час проведення ______________ місто __________________

Ініціатор зборів ( головуючий ) надає довідкову інформацію:
В будинку №______
по вул. ______________________,
м._______________________,
_____________________ області
проживають ___________ громадян, жителів ,
(на день проведення зборів досягли 18 річного віку і мають право голосу ____ громадян )
присутні на зборах _____ громадян, жителів

До зборів підготовлений список учасників зборів громадян України, жителів за місцем проживання про оформлення (створення) первинного суб’єкта місцевого самоврядування – органу самоорганізації населення ст. 7п3 будинкового комітету Територіальної Громади Власника в _________________________ районі у місті ___________________, ______________області , Самостійної української держави України, відповідно до ст.2 ,3,4,7,8 5, 13,14,60, та ч.1 ст.140-143 Конституції України 1996року:
( в списку наступні розділи: № п/п, ІБП, свідоцтво про народження: серія, номер, ким та коли виданий, адреса проживання і прописки, день народження та номер телефону, електронна адреса громадянина України, підпис жителя .)

Порядок денний:
1. Про створення первинного суб’єкта місцевого самоврядування, домового комітету (будинковий комітет) Територіальної Громади Власника в ___________________ районі у місті ____________________________ області Самостійної української держави України, відповідно до ст. 2 ,3,4, 5 ,13.14,60,та ч.1 ст.140-143 Конституції України1996р та закону про ОСН ст.7 п.3.
2. Великий Державний Герб України, згідно 20 ст КУ1996 р, визнати, як Герб Самостійної української держави України – республіки.
3. Оприлюднення об’єктів публічної власності за адресою. буд. ____ вул _____________________, що визначений в сферу повноважень відповідальності представницького органу – будинкового комітету перед власником територіальною громадою міста ____________________________ області і оформлення його в публічних реєстрах власності територіальної громади м. ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Про заборону приватним не державним структурам і установам будь якого рівня входження на територію будинку та розпорядження і використання облікованого майна в своїх інтересах.
5. Делегування представників будинкового комітету б. ___ вул _________________________ на установчі загальні збори територіальної громади м. __________________________області з метою оформлення та виконання прав і обов’язків членів територіальної громади.

Слухали :__________________ , яка запропонувала обрати головою зборів
__________________ , секретарем зборів_______________ .
Вирішили:
Обрати головою зборів ____________ , секретарем зборів – ___________
.
Голосували:
«За» – ____ «Проти» – _____ «Утрималися» – ____
По першому питанню виступили:
1.______________, який запропонував оформити первинний суб’єкт місцевого самоврядування – орган самоорганізації населення, у вигляді будинковий комітет, що відповідальний перед Територіальною Громадою власником в __________________ районі у місті ____________________, ___________________ області Самостійної української держави України, відповідно до ст.2 , ст 5,3,4,8.14.13,60, та ч.1 ст.140-143 Конституції України1996року.
Вирішили:. Оформити (створити) первинний суб’єкт ТГ самоорганізації населення місцевого самоврядування БК ,
Будинковий Комітет за буд. №______ вул. _________________ ____________________ районі у місті Дніпро, ___________________ області Самостійної української держави України, відповідно до ст. 5,3,4,60,13,14, та ч.1 ст.140-143 Конституції України 1996р ., та закону про ОСН ст7п.3
Голосували:
«За» – ____ «Проти» – _____ «Утрималися» – ______ .
По другому питанню виступала:
Вирішили:
Голосували:
______________________________,
По третьому питанню виступив: ____________, який зазначив, що власниками національного багатства Унітарної Республіки Держави Україна, є ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ! Він закцентував, що власність зобов’язує, і тому Громадяни України об’єднані в одну Територіальну Громаду публічних Власників ( природного газу і ГРС, електроенергії і електромереж – всього!) мають дбати про ефективне використання даних ресурсів і про примноження статків територіальної громади. Тому, що Територіальна Громада є суб’єктом публічного права власності – ч.1 ст.318 та ч.2 ст.2 Цивільного кодексу України. Щоб забезпечити це, вкрай важливо облікувати майно, створити реєстр об’єктів публічної власності згідно вже існуючих документів (технічної документації, паспортів та актів прийому передачі з балансу на баланс землі, мереж, дротів, труб: газових, водяних, рухомого і не рухомого майна, прибудинкової території в трьох метрів від огорожі за даною адресою місцевого самоврядування у спільній власності з Територіальною Громадою Власника ___________________ районі у місті _____________________, ____________________ї області Самостійної української держави України, відповідно до ст.2 ,ст. 5, 13,14, та ч.1 ст.140- 143 Конституції України 1996р , та закону про ОСН ст7п.3. Дані документи , зазначив він мають пройти правову фахову експертизу, до чого потрібно спонукати органи державної органи, вимагати звітності, впорядкованості, привязки до конституційного власника- громадянина України.
Вирішили: прийняти за основу перелік запропонованих громадянином __________________ об’єктів власності , що необхідно внести в реєстр публічної власності територіальної громади м. ____________________ _____ області. Делегувати членів будинкового комітету : ________________________ в переговорний процес з посадовцями району, що керують сферою обліку зазначеного майна.
Голосували:
«За» -________ «Проти» – ________ «Утрималися»-________.
По четвертому питанню виступив _________________________, який запропонував ввести в проект резолюції обов’язковий пункт про заборону приватним не державним структурам і установам будь якого рівня входження без представників будинкового комітету на територію будинку та розпоряджатися і використовувати обліковане майно територіальної громади в приватних інтересах і інтересах збагачення
Голосували:
«За» -________ «Проти» – ________ «Утрималися»-________
Вирішили:
По п’ятому питанню виступав ______________________, який запропонував делегувати громадян ______________________________________ на установчі збори по оформленню прав територіальної громади м.___________________ _________________________області
Голосували:
«За» -________ «Проти» – ________ «Утрималися»-________
Вирішили:

Голова зборів: ___________________
Секретар зборів: ____________________

Даний протокол може бути використаний і в справі обрання комітету жителів вулиці населеного пункту сіл, селищ з приватними садибами. Комітети вулиць теж мають створюватись з метою оформлення прав територіальної громади всього селища та обліку всього майна та землі за громадянами. Ми проходимо проект підтвердження наявної такої власності як земля і майно громадян, що живуть по сусідству в кварталах. Всі об’єкти нерухомості будинки, господарські приміщення, земля будуть захищеними і збереженими за власниками через механізм оформлення їх в публічних реєстрах власності територіальної громади. Маємо бути готовими до прозорості і відкритості, що буде захищена згодом діяльністю органів створених зборами жителів кожної адміністративно територіальної одиниці і підзвітних територіальній громаді. Того прагнемо і до того неупинно йдемо. Це наш єдиний шлях від невизначеності і до перезавантаження суспільства і держави.
Знайомтесь з документами як прикладами і шаблонами, заповнивши які ви затвердите протоколами зборів сусідів, подасте всі свої дані в реєстри територіальних громад для захисту і збереження їх за вами. Ніхто вам перешкоджати в цій справі не може з огляду на недолугість і нездатність ефективно господарювати.

Інвентаризаційна відомість 1 по землі ліпше сформована в файлі  Вiдомiст_-1_по_землi

ІНФОРМАЦІЯ
про земельну ділянку для внесення
в реєстр територіальної громади Деснянського району м. Києва громадянина України
_______________________________________________ (квартал, № ділянки)
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Паспортні данні (Серія, №, адреса реєстрації)
Затверджено: Протоколом зборів кварталу від «_____» _____________ 20____ р.

№зп № кварталу № ділянки за схемою Площа ділянки Опис ділянки на початок користування Примітка

Дата _____________________________________________________Підпис власника : ____________________
Представник кварталу ПІБ ________________________________ ( підпис) ___________________________________________

Інвентаризаційна відомість 2 по майну. Сформована краще у файлі. Вiдомiст_-2_по_майну

ВІДОМІСТЬ
переліку майна на ділянці для внесення
в реєстр територіальної громади Деснянського району м. Києва громадянина України
_______________________________________________ (квартал, № ділянки)
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Паспортні данні (Серія, №, адреса реєстрації)
Затверджено: Протоколом зборів кварталу від «_____» _____________ 20____ р.
№зп Господарчі споруди Багаторічні насадження Паркан Будинок Вартість вкладень
у родючість ґрунту Примітка

Сума, грн Сума,грн Сума,грн Сума,грн Сума,грн
Загальна вартість
Дата _____________________________________________________Підпис власника : ____________________
Представник кварталу ПІБ ________________________________ ( підпис) ___________________________________________

Від імені конституціоналістів – практиків
з вірою в людей і в  Україну
Інна Плотнікова

P.S.
Кому дані матеріали були корисними і ви цінуєте наробітки нашої групи, просимо підтримати нас в справі оплати рахунку забезпечення хостинг-аккаунта vyhide, на карту Приват Банку 4149629312045412, вартість якого складає1254 грн. В нас велика робота попереду в справі надання допомоги тим, хто став на шлях відновлення національної державності України. Разом ми є сила.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *