Ініціатива з низів: Національні Республіканські збори представників народу України.

Дана стаття є оголошенням про ініціативу громадян підготовки та проведення НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ЗБОРІВ представників народу України ( НРЗ), завдання яких об’єднати всіх громадян в справі порятунку України від поглинання її іноземними державами та через механізм безпосереднього виконання громадянами України Основного Закону  ствердити форму правління держави як республіки за вимогами Декларації про державний суверенітет та ст 3. Конституції України 1996р.


Передумови ініціативи:
– криза політичної системи нереалізованої в Україні форми правління визначеної в Основному Законі – республіки ускладнена загальносвітовою кризою має незворотні трагічні наслідки, загрозу життю як окремим людям, так і всьому народу України – українській нації;
– зовнішнє управління держави (проявлене в необґрунтованій необхідності всесвітніх карантинних обмежень), що стало наслідком відсутності правосуб’єктності «країни Україна», бездіяльності її «органів державної влади» в справі реальної боротьби з корупцією;
– соціальна напруга і війна всіх проти всіх, зневіра більшої частини населення в можливість виправити ситуацію через виконання Конституції України висунула негайну потребу довести зворотнє : українське законодавство здатне забезпечити стабільний розвиток України за умови його чіткого горизонтально вертикального виконання;
– безкінечні міжусобні війни політичних «еліт», вибори без вибору розбестили керівництво Україною, яке потребує «шокової терапії» у вигляді консолідації народу на примусове ними виконання всіх положень Декларації України про державний суверенітет і Основного Закону України.

Назва заходу –
Національні республіканські збори українського народу
(НРЗ)

Мета (НРЗ): зрушити з кризи, зупинити незворотне падіння державності через самоідентифікацію, самоорганізацію і легітимізацію народних, республіканських органів влади, діяльність яких буде підпорядкована їх засновнику – українській нації – народу України – громадянам всіх національностей.
Результат зборів – погодження державотворчих рішень на користь інтересів і прав громадян України – народу України – носія державної влади і суверенітету держави (республіки) і заснування професійного уряду НАРОДНОЇ довіри, склад якого може бути як з представників нині діючого уряду так і з осіб, які отримають рекомендації делегатів обраних на установчі збори. Це буде справжній народний контроль за рішеннями та їх виконанням.

Пропонуємо
ПРОЕКТ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ЗБОРІВ українського народу:

1. З метою набуття легітимності представництва делегатів від територіальних громад затвердити протоколи засновницьких зборів територіальних громад згідно адміністративно територіального устрою за ст. 133 Конституції України та рішення про затвердження статутів територіальних громад, створення місцевих реєстрів публічної власності, реєстрів власників публічної власності, делегування представника від громади на захід;
2. За 2 місяці до дати проведення заходу учасникам (НРЗ) ознайомитись та зборами затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці відповідності Основному Закону України прийнятих Верховною Радою законів в період з 1991 року до 2024р. ( Комісія має складатись з перевірених людей, що мають наробітки аналітики і висновки щодо невідповідності законів Конституції України. Вони відомі і мають успішні правозахисні проекти.)
3. Легітимізувати діючі органи державної влади, визначені Декларацією про державний суверенітет, Основним Законом України в редакції від 28 червня 1996 року, а саме: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, Прокуратуру України, Суди України, …
4. Доручити Верховній Раді України протягом одного місяця з дня проведення зборів виконати вимоги ст. 20 Конституції Україна, а саме: затвердити державні символи України – державний прапор, державний герб України і Державний гімн шляхом прийняття відповідних законів;
5. Доручити Кабінету міністрів України виготовити Велику Державну печатку;
6. Затвердити текст присяги Президента України та депутатів Верховної Ради України територіальним громадам – українському народу (текст присяги розробити до зборів);
7. Доручити Кабінету Міністрів організувати урочисте та публічне проголошення присяги всіма (450) депутатами та Президентом в сесійній залі;
8. Доручити Кабінету Міністрів створити Великий Державний реєстр власності територіальних громад – українського народу на основі наданих після республіканських зборів інвентаризаційних відомостей кожної територіальної громади;
9. Заснувати Державний Національний банк України;
10. Доручити Кабінету Міністрів відкрити особові рахунки на кожного громадянина України, включаючи дітей від народження;
11. Зборами затвердити заборону продажу української землі;
12. Різне.

Даний список рішень, пропозицій, рекомендацій, побажань може бути доповнений в коментарях до статті на сайті https://vyhid-e.org.ua/
або в групі
https://www.facebook.com/groups/2107450296224149

Місце проведення де можливо було б розміститись 26000 представникам всіх територіальних громад України ( сіл, селищ, районів, районів в містах) в нас є. Це НСК «Олімпійський», який до 1996 року мав назву Республіканський.

Щодо строків проведення даного заходу.
Враховуючи необізнаність більшості громадян України в процедурі самоорганізації, безсвідомої участі необраних, а призначених згори делегатів, Республіканські збори можуть стати даремною справою, що поглибить кризу. Тому, з метою залучення переважної більшості громадян України в процес конституційного оформлення держави Україна – республіки, пропонуємо призначити проведення зборів – серпень – жовтень 2023 р. Скільки б не тривала бездоказова обявлена пландемія нам прийдеться повертатись до нормального життя, виконанння прав і свобод, оскільки так не буде довічно. Починатись воно має виключно з самовизначення нашої держави – Республіка Україна. Мусимо силою проявленої волі народу України через самоорганізацію заборонити ілюзію існування “корпорації Україна” – «країна Україна». Ми є республіка! І просимо всім ЗМІ використовувати саме цю назву. Установчими зборами ми її затвердимо документально і почнемо новий етап стабільного розвитку.

Ініціатива даного заходу закладена відданими Україні громадянами, що мають на меті об’єднання нації навколо держави Україна, щоб забезпечити мир, стабільний економічний розвиток через реалізацію норм прямої дії українського народу – безпосередню владу громадян України. Щоб досягти таке завдання потрібно на місцях відповідально обрати народних представників інтересів жителів свого населеного пункту, доручивши їм велику справу об’єднати жителів свого населеного пункту на юридичне оформлення правосуб’єктності територіальної громади своєї адміністративно – територіальної одиниці, а гуртом всі оформимо і правосуб’єктність держави. Тобто сформуємо державу з самого низу, про що акцентують політологи, ідеологи демократії, не розказуючи людям про механізм її оформлення. Всі жителі населених пунктів мають на містах згідно оприлюднених конкретних потреб підтримати організаторів.

Кого ми бачимо в якості учасників конференції – установчих республіканських зборів?

Бажано б було бачити господарників: чи то обраних громадою голів кооперативів, керівників підприємств як комунальних так і приватних, голів ініціативних груп, що домагаються виконання обов’язків від посадовців на користь інтересів територіальної громади (хай ще і не оформленої в конституційний спосіб). Ми запрошуємо ділових, продуктивних людей, зі спокійною і врівноваженою психікою, стресо, морально стійких і терплячих до людських слабкостей людей. Наш процес є спокійним , мирним і не несе загрози життю.
Участь в установчих зборах старост сіл можлива і доцільна в разі публічного оприлюднення підготовки жителів села до участі в конференції; ознайомлення з завданнями та значенням даного заходу для України і її жителів та процедурою делегування представників громади на захід, що має бути оформлена протоколами загальних зборів села.

На розгляд читачів пропонується організаційна структура заходу

1. Комітет генерування ідей і пропозицій (КГІП) Члени комітету здатні генерувати і впроваджувати свої ідеї і ідеї інших. Ми бачимо в даному комітеті один з таких проектів як проект НАН України – ЄДСМ, що може бути затверджений зборами представників тер громад та будь які інші, що будуть після окремого розгляду винесені на голосування представників територіальних громад і в разі погодження будуть сприяти її виконанню.
2. Координаційний центр республіканських зборів (ЦНРЗ). Він надасть методику обрання представників на місцях, буде тримати зв’язок з регіонами, областями та населеними пунктами, моніторити процес підготовки регіонів до конференції. Вся оперативна робота буде лежати на ньому.
3. Виконкоми конституційних рішень (ВКР) будуть створюватись на етапі підготовки до загальних установчих зборів в кожній територіальній громаді та делегування кандидатів на Республіканські Національні Збори. Члени їх – осередки активістів – помічників потенційного кандидата від територіальної громади на загальнонародний захід в Києві.

Джерела фінансування будемо визначати разом після того, як окреслимо детальну програму заходів на основі ваших зауважень і пропозицій, а також погодження на участь до 70% територіальних громад України. Лише за таких умов підтримки даної ініціативи справами я, як голова ГО «Самоврядна громада», на сайті якої ви зараз знаходитесь і яка пропагує і здійснює особисто проекти самоорганізації населення в різних напрямках правового колективного захисту, включимось в справу професійної і відповідальної організації даного заходу. Далі гуртом сплануємо детальний план, складемо баланс і кошторис витрат на підготовку і проведення національно – республіканських зборів народу України і приступимо до серйозної підготовки – виїзних семінарів, організацію медійної підтримки, оплату студій ЗМІ для висвітлення роботи структурних підрозділів організації заходу, ревізійної юридично – правової комісії, системне адміністрування, визначення штату виконавців завдань та ін. )
Слід сказати, що ми передбачаємо спротив окремих політичних і громадських кіл, оскільки даний захід має за собою певні наслідки виявлення небажаної інформації, що може призвести до поглиблення соціальної напруги. Однак з метою вийти з кризи, яка має більш серйозні наслідки для населення України ми, на нашу думку в ім’я збереження України, маємо поступитись в багатьох питаннях. Ми розраховуємо на мудрість і відповідальність обраних представників, які заручаться підтримкою своїх містян і односельців і виконають основне доручення територіальної громади – встановлять правосуб’єктність територіальної громади, чим прокладуть шлях для решти важливих питань відновлення публічної власності на благо всього українського народу. Переборюючи амбіції і недовіру всіх до всіх, ми гуртом через цей захід – подію призвані зберегти Україну і всі її багатства, землю, науково технічний потенціал для себе і для своїх нащадків, екологічно і дбайливо ставитись до їх використання, примножуючи багатства республіки Україна. Маємо облишити невдалі проекти формування «місцевого самоврядування» обмеженими колами активістів партійного походження і претендуючими на своє визнання без погодження 50% +1 голос жителів місцевої громади. Всі ці дії лише шкодять поширенню правових знань і конституційної свідомості. Не буду називати ці ГО, рухи і активістів, оскільки вони всі відомі через соціальні мережі і їх діяльність нажаль має в результаті виключно піар лідерів, що потрібно цій системі щоб висунути їх на чергові вибори як представників народу. Але ж ми знаємо, що представники так не обираються. Будемо вчиняти виключно по Конституції України і виховувати своїх представників в своїх громадах через демократичні вибори і документальний контроль діяльності посадовців.

Дана стаття – повідомлення ініціативи, що виникла в свідомості пересічних, стомлених від життя в неправовій державі українців, буде поповнюватись вашими пропозиціями, порадами і методичними рекомендаціями для реалізації поставленої мети виконання безпосередньої влади народу Україна.

І. Плотнікова
на підставі висновків спілкування з активними громадянами України.

P.S. Буду рада ознайомитись з іншими пропозиціями наведення ладу і порядку в Україні. Зміна «влади» результатів не дає.

1 коментар до “Ініціатива з низів: Національні Республіканські збори представників народу України.

 • 11 Грудня, 2021 о 03:02
  Permalink

  Анатолій Трофименко в ФБ виклав бачення, яке я ставлю на обговорення. Не вважаю їх можливими до виконання діючої КУ і проведення зборів, на яких будуть представлені висновки комісії. “Правки до Конституції республіки України Конституція республіки України приймається на Всеукраїнському референдумі .
  Преамбула в Конституції починається словами : “Ми Український Народ, з метою встановлення правосуддя, гарантування внутрішнього спокію, забезпечення оборони, сприяння загальному благополуччю і закріплення гідності і рівності, волі і справедливості Українців і їх майбутніх поколінь, проголошуємо та встановлюємо справжню Конституцію для республіки Україна.”
  Далі в преамбулі ( пункт 5 ) замість на землі України повинно бути ” на землі республіки України (далі по тексту -України) ”
  В ст. ст 1,3,10,11,15,17,41,42,43,47,49,54,п.5 ст.85,95,102 замість слова “держава ” повинно бути слово “республіка” і в ст. ст. 6,10, 13,17,20,32,37,38,65, п.12ст.85,92,95,96,97, 106, 116,118,119,130 замість слова “державна(ий) повинно бути республіканська(кий).
  В ст1. п.2 Україна не може бути комерційним підприємством. комерційною корпорацією, або компанією приватного права і не може бути зареєстрована за кордоном, як комерційна структура приватного права , в будь-яких закордонних реєстрах і мати їх комерційні коди.
  ст9 п1 Чинні міжнародні договори , згода на обов’язковість яких видала ВР України затверджується на референдумі Українського Народу.
  Доповнити ст3 Вищим суб’єктом влади в Україні є Український Народ
  ст.5 Доповнити пунктом 4 Вищим органом влади в Україні є Всеукраїнське Народне Віче, яке збирається у випадку необхідності
  ст.5 Доповнити пунктом 5 Права Українського Народу :
  Український Народ є найвищою владою в Україні , який здійснює владу безпосередньо і через органи народної влади та органи місцевого самоврядування через створення територіальних громад.
  Територіальна громада – це юридична особа публічного права, власник національного багатства в межах адміністративно-територіальних одиниць, засновник органів місцевого самоврядування.
  Право визначати і змінювати конституційний лад в державі Україна належить виключно Українському Народові і не може бути узурповане будь- якими органами або посадовими особами.
  З метою ефективного управління республікою Україна створює і контролює законодавчу, виконавчу і судову гілки влади, котрі незалежні між собою і йому підпорядковані.
  Всі посадові особи в державі Україна присягають Українському Народу.
  Український Народ своїм рішенням має право звільняти будь-яку посадову особу, в випадку її неналежного і не ефективного виконання своїх обов’язків.
  Обов’язкове, законне, невід’ємне право українців на указування національності і громадянства республіки Україна в паспорті, свідоцтві про народження, свідоцтві про шлюб (національність подружжя) та інших документів громадянина України. В свідоцтві про народження та свідоцтві про усиновлення повинна бути вказана «національність батьків» Це ґрунтується на таких міжнародних документах, як :
  1. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,
  2. Конвенція про захист прав людини і основних свобод свобод,
  3. рамкова конвенція Ради Європи «Про захист національних меншин»,
  Графа «національність» обов’язково використовується при перепису населення
  – В республіці Україна діє пряме народовладдя або безпосередня демократія.
  Найважливішою формою прямого народовладдя є референдум. Референдуми проводяться як місцеві, так і загальнодержавні.
  Український Народ вибирає на референдумі уповноваженого Українського Народу з прав людини, який щорічно доповідає про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, який вибирається на два роки.
  а) проводити референдуми для відміни , повністю або частково, любого закону або акту Республіки, що має силу закону, якщо цей закон антиконституційний та порушує права і свободи громадян України.
  б) висувати кандидатів в народні депутати Української Центральної Ради (назва згідно IV Універсалу УНР Української Центральної Ради, що проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії. Прийнятий 9 (22) січня 1918 року в Києві.
  Вибори в місцеві Ради , в Українську Центральну Раду , в Президенти України
  проводяться без будь-якої виборчої застави.
  в) відкликати депутатів Центральної Ради України, в разі, якщо депутат не виконує свої обов’язки депутата.
  Далі читайте : https://docs.google.com/document/d/120F3ptg4D8yA6zbA5K0-z5CvwvSM5F3rEosvCpo0a2c/edit

  Відповідь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *