Віталій Купрій отримав НАКАЗ громадян негайно прийняти Закон про державний герб України

        На багаточисельні прохання читачів сайту та соціальних мереж, що ознайомились про зустріч громадян з кандидатом в Президенти України,  ми розміщуємо документи, які були публічно оприлюднені на особистому прийомі.

 

 

 

 

Громадянину України
Віталію Миколайовичу Купрію
обраному народним депутатом України,
Заступником голови Комітету Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності;
кандидату в Президенти України

Громадянину України
Віталію Миколайовичу Купрію
обраному народним депутатом України,
Заступником голови Комітету Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності;
кандидату в Президенти України

на особистого прийому від 18.01.2019р
м. Київ вул. Смоленська 31-33 корп. 3

Громадян України
Віталія Олександровича Бяльського
Тетяни Іванівни Бик
Інни Миколаївни Плотнікової та ін.
http://vyhid-e.org.ua/

Пам’ятка про факт відсутності Державного Герба України

Шановний Віталію Миколайовичу!

        З метою подолання злочинності і корупції в державі Україна, подолання затягування розслідувань кримінальних справ правоохоронними та судовими органами влади, ігнорування скарг громадян на неправомірну діяльність органів місцевого самоврядування через громадські розслідування причин та мотивів цих явищ, юристи і правозахисники оргкомітету по встановленню конституційного устрою зробили висновок, що всі злочини, війна і криза в Україні відбуваються з причини того, що всі роки незалежності в Україні відсутній ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ, а це значить, що НЕМАЄ ПЕЧАТОК І НЕМАЄ ПОВНОВАЖЕННЬ у жодного органу місцевого самоврядування та органі державної влади. Наслідком даного факту є відсутність відповідальності громадян України, що вважають себе посадовими особами держава Україна.
З метою повідомлення в Вашій особі членів Вашого передвиборчого штабу, а також громадян України, що обирались народними депутатами Верховної Ради 8 скликання ми, під час особистого прийому, надаємо Вам ПАМЯТКУ про факт відсутності Державного Герба України.

Тлумачення роз’яснюємо наступним чином.

              З 1978 року і до 17.04.1992р. стаття 166 Конституції УРСР була викладена і діяла у наступній редакції: «Державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою зображення серпа і молота, розміщених на щиті у променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на стрічці: внизу вінка – “Українська РСР”, на правому витку – “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” і на лівому “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”. Над щитом між колоссям – п’ятикутна зірка.»
14.02.1992р. Верховна рада України прийняла Закон №2113-XII від 14.02.1992р. «Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України», яким внесла зміни до Конституції УРСР 1978р. та затвердила нову редакцію ст.166 Конституції УРСР 1978р. наступного змісту: «Символами України як незалежної держави є її Державний герб, Державний прапор та Державний гімн. Державний герб України, Державний прапор України та Державний гімн України затверджуються Верховною Радою України.» Цей Закон (№ 2113-XII від 14.02.1992 р) . не передбачав особливого способу, або певної дати набрання ним чинності, і набув чинності у відповідності чинної редакції ст. 97 Конституція України 1978 року. Згідно чинної редакції ст. 97 Конституція України 1978 року у період з 14.02.1992 р. по 17.04.1992р. єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.
Закон набуває чинності після десяти днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. (Із змінами, внесеними згідно з Законами N 404-12 від 24.10.90, N 2113-12 від 14.02.92) Закон №2113-XII від 14.02.1992р. вперше офіційного опубліковано в газеті «Голос України» від 07.04.1992р. Таким чином ст.166 Конституції УРСР 1978р. у новій редакції згідно із Законом № 2113-XII від 14.02.1992р. набрала чинності 17.04.1992р. Постанову №2137-XII від 19.02.1992р. «Про Державний герб України» Верховна Рада України прийняла 19.02.1992р. Постанову №2137-XII від 19.02.1992р. було прийнято незаконно оскільки станом на 19.02.1992р. Верховна Рада України не мала повноважень змінювати державні символи України з огляду на те, що чинною редакцією ст.166 Конституції УРСР 1978р. вони були визначені, а відповідні зміни не набрали чинності.
З 28.06.1996р. – дати набрання чинності Конституцією України перелік і визначення опису і порядку використання державних символів України встановлено приписами ст. 20 Конституції України. Згідно чинної починаючи з 28.06.1996р. редакції статті 20 Конституції України Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Станом на даний час не існує чинного закону, який відповідно до ст. 20 Конституції України прийнято не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України та яким встановлено опис державних символів України та порядок їх використання, в тому числі Державного Герба України.

            Про вищевикладене коротко. До дати 17.04.1992 року діяв Державний герб УРСР, який з цієї дати втратив свою чинність . І з цієї ж дати, 17.04.1992 року не прийнято ЖОДНОГО документа про Державний Герб України, ні постанови ВРУ, яка саме з цієї дати 17.04.1992 року набула повноважень встановлювати державні символи України, ні з дати прийняття Конституції України 28.06.1996 року і до цього часу не прийнято закону про Державні символи України за 20 статтею КУ. Тому з тої ж таки дати 17.04.1992 року немає жодних державних символів України. Постанову №2137-XII від 19.02.1992р. прийняти законно було неможливо, оскільки станом на 19.02.1992р. Верховна Рада України не мала повноважень змінювати державні символи України з огляду на те, що чинною редакцією Конституції УРСР 1978р. вони були визначені статтею 166 аж до дати 17.04.1992 року.

Учасники особистого прийому
Громадяни України
18.01.2019р.

Другий документ,  що був вручений Віталію Микоалйовичу до негайного виконання то НАКАЗ.

Н А К А З
для негайного виконання та встановлення конституційного ладу
в республіці Україна за ст. 20 Конституції України.

          Цей наказ складено, громадянами України, народженими в Україні, які є власниками держави, її національного багатства України, в тому числі основного національного багатства – землі.
Цей наказ є документом прямої дії (безпосереднього управління своїм майном) оскільки наданий власниками держави Україна і підлягає негайному виконанню всіма громадянами України, які з 28.06.1996р. були обрані на місцевих виборах депутатами до місцевих органів самоврядування та місцевими головами територіальних громад, на загальнодержавних виборах були обрані народними депутатами України до Верховної ради України та Президентами України за Конституцією України.
Вищезазначені особи до цього часу не оформили свої посади в конституційний спосіб, у наслідок чого до теперішнього часу не набули повноважень у конституційний спосіб і не мають відповідних документів, якими підтверджуються наявність у цих осіб відповідних повноважень діяти від імені Українського народу і його національної конституційної унітарної держави Україна.
Разом з цим зазначені вище особи не оформили у конституційний спосіб конституційну власність громадян України на національне багатство України (у тому числі і основу національної держави — землю), на нашу комунальну власність територіальної громади за ст. 13, 14, 92, 142, 143 Конституції України для спільного господарювання з метою її примноження та забезпечення гідних умов життя власників держави – громадян України. Зазначене вже призвело і призводить зараз до розкрадання спільного майна, наслідком чого стали підрив основ національної безпеки та війна, що триває чотири роки.
Такі твердження ґрунтуються на фактах, встановлених громадянами України в акті від 18.01.2019р. про встановлення факту повалення конституційної ладу в республіці Україна (примірник оригіналу акту від 18.01.2019р. є невід’ємним додатком до цього наказу).
На підставі вищенаведеного направляємо цей наказ для негайного виконання і наказуємо:
1. Громадянам України, які обрані народними депутатами України та Президентом України :
1.) У відповідності до приписів ст. 20, 85, 92, 93 Конституції України негайно розробити і прийняти закон, яким встановити опис державних символів України та порядок їх використання;
2.) Забезпечити негайне вилучення і знищення підроблених печаток органів державної влади та місцевого самоврядування, які не відповідають приписам статті 20 Конституції України;
3.) Після виконання приписів ст. 20 Конституції України забезпечити негайне виготовлення печаток органів державної влади та місцевого самоврядування з використання зображення Державного Герба України , який не відповідають приписам Конституції України;
4.) Провести інвентаризацію всього національного багатства України, яке знаходилось у власності Українського народу починаючи з 28.06.1996р., та за наслідками такої інвентаризації виявити і повернути у власність Українського народу все майно національного багатства України, яке було незаконно відчужене або передане у незаконне використання на підставі підроблених документів, які виготовлені з використанням підроблених печаток органів державної влади та місцевого самоврядування, які не відповідають приписам статті 20 Конституції України;
5.) Забезпечити повний і належний облік та реєстрацію національного багатства України на громадян України всіх національностей, з яких відповідно до Конституції України складається Український народ, та територіальні громади, як це встановлено ст. 13, 14, 142, 143 Конституції України;
6.) Письмово повідомити всіх інших громадян України, які обрані народними депутатами України та Президентом України, про цей наказ або з метою доведення до відома змісту цього наказу оголосити цей наказ на сесійному засіданні Верховної ради України;
2. Про результати виконання цього наказу та вжиті заходи письмово поінформувати нас громадян України, які склали акт від 18.01.2019р. про встановлення факту повалення конституційної ладу в республіці Україна і зазначили свої адреси в даному акті;
3. Невиконання цього наказу вважається умисними діями, спрямованими на повалення конституційного ладу, узурпацію влади, підживлення корупції, зухвалого розкрадання національного багатства України, подальше зловживання повноваженнями і владою, підрив національної безпеки, що є державною зрадою, та потягне за собою кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України та відповідальність перед Українським народом.

Додаток :
1. Оригінал Акту від 18.01.2019р. про встановлення факту повалення конституційної ладу в республіці Україна – 2 арк.;

Акт
про встановлення факту повалення конституційного ладу громадянами України Леонідом Даниловичем Кучмою, Віктором Андрійовичем Ющенко, Віктором Федоровичем Януковичем, Петром Олексійовичем Порошенко, які обирались президентами України, та громадянами України, які обирались народними депутатами Верховної ради України у період з 28.06.1996р. по теперішній час.

18.01.2019р                                                                                      м. Київ вул. Смоленська 31-33 корп. 3

         Даний акт складений громадянами національної унітарної республіки Україна за Конституцією УРСР і за результатами референдуму 01.12.1991р. та Конституцією України від 28.06.1996р. у кількості трьох чоловік, а саме:
1. Громадянином    _______________________________;
2. Громадянкою     ________________________________;
3. Громадянкою __________________________________;
які визнаючи Конституцію України актом найвищої юридичної сили, а саме те, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, та усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, на підставі принципів верховенства права та приписів ст. 8, 13, 14 Конституцію України, з метою усунення наслідків повалення конституційного ладу на території національної унітарної республіки України з 28.06.1996р. – дати набрання чинності Конституцією України і до теперішнього часу, встановили наступне:
1.) На підставі ст.1, 2, 10-12 Конституції України Громадяни України, як представники Української нації, є засновниками і власниками національної держави Україна, яка є національною унітарною (не подільною) державою.
2.) На підставі Преамбули, ст. 4, 11, 12, 13, 14 , 142, 143 Конституції України Громадяни України, як представники Української нації, є власниками Національного багатства України.
3.) На підставі ст. 5 Конституції України Україна є республікою, що означає спільна справа громад.
4.) З 28.06.1996р. – дати набрання чинності статутом держави України — Конституцією України на підставі ст. 13, 14, 142, 143 Конституції України національне багатство держави Україна, яке належить Українському народу-громадянам всіх національностей, складається з основного Національного багатства України – землі, що перебуває під особливою охороною держави, її надр, атмосферного повітря, водних та інші природних ресурсів, які знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, рухомого і нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, землі, природних ресурсів, комунальних підприємств, організацій і установ, разом з територіальною громадою ( села, селища, міста, району у місті) ;
5.) На підставі ст. 13 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування Держави Україна здійснюють права власника від імені Українського народу в межах, визначених цією Конституцією .
6.) Відповідно до ЗУ ”Про центральні органи виконавчої влади” та ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні” всі органи державної влади і місцевого самоврядування повинні мати печатки із зображенням Державного Герба України.
Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч.1 ст.20 Конституції України Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Відповідно до ч.6 ст.20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Державний Герб України встановлюється як Великий Державний Герб України з урахуванням головного елемента Знак Княжої Держави Володимира Великого (малого Державного Герба України) та герба Війська Запорізького. Опис і порядок використання Державного Герба України встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Використання інших символів замість встановленого законом опису Державного Герба України заборонено імперативними приписами ст. 8, 19, 20 Конституції України.
Станом на сьогоднішній день не існує чинного закону чи будь-якого іншого документа , яким би було встановлено Державного Герба України, а отже всі зображення Державного Герба України, які не відповідають ч.6 ст.20 Конституції України, є незаконними і підробленими, як і документи які містять такі зображення.
Починаючи з 28.06.1996р. – дати набрання чинності Конституцією України з метою повалення конституційного ладу для безконтрольного розкрадання і привласнення Національного багатства України та ухилення від відповідальності за свої дії громадянами України Леонідом Даниловичем Кучмою, Віктором Андрійовичем Ющенко, Віктором Федоровичем Януковичем, Петром Олексійовичем Порошенко, які обирались президентами України, та громадянами України, які обирались народними депутатами Верховної ради України у період з 28.06.1996р. по теперішній час, діючи умисно не вносять законопроект, не розглядають і не приймають у порядку ст. 20, 85, 92, 93 Конституції України закон, який визначає опис і порядок використання державних символів України, чим продовжують злочинні дії, які містять повний склад злочину, передбаченого ст. 109 КК України, а саме повалення конституційного ладу.
Використовуючи підроблені печатки, які не містять визначених відповідним законом зображень Державного герба України, та відсутність обліку і належного оформлення права власності на національне багатство України, громадяни України, які називають себе депутатами органів місцевого самоврядування і Верховної ради України, а також і Президентами України розкрадається та незаконно використовується для власного збагачення національне багатство України, в тому числі землю, природні ресурси, державні підприємства, публічні фінанси територіальних громад і держави Україна, які належать Українському народу.
Разом з цим, у наслідок цих злочинних дій не існує жодного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який має печатку із зображенням Державного герба України, яка відповідає приписам ст.20 Конституції України. Печатки, які не відповідають приписам ст.20 Конституції України, є підробленими.
Таким чином розгляд документів, прийняття рішень і застосування будь-яких дій не конституційними органами, які не мають печаток з зображенням Державного Герба України, які виготовлені у відповідності до приписів статті 20 Конституції України, щодо громадянин України є злочином, передбаченим ст. 109 КК України, а саме поваленням конституційного ладу.

Громадяни України, що підписались,  є солідарні у висновках та підходах.

Сподіваємось, що і Ви є разом з нами. Час прийшов фундаментально підходити до питань державотворення.

Оргкомітет по встановленню конституційного устрою.

3 коментарі до “Віталій Купрій отримав НАКАЗ громадян негайно прийняти Закон про державний герб України

 • 20 Січня, 2019 о 18:02
  Permalink

  Поясніть, чому ЖОДЕН народний депутат України, ЖОДНА правозахисна ОРГАНІЗАЦІЯ, ЖОДНЕ ГРОМАСЬКЕ ОБЄДНАННЯ, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ НЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ НАПОВНЕННЯМ ПРАВОВОЮ НОРМОЮ – – – ПРАВОВЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ І НЕ ВИМАГАЮТЬ прийняти ВИБОРЧИЙ КОДЕКС ??? Чому вони не вимагають прийняти Закон України “Про персональну юридичну відповідальність посадової і службової особи державного органу, без жодного винятку, органу місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи незалежно від підпорядкування та форми власності, об’єднання громадян”.??? НАТОМІСТЬ, залишили у чинному законодавстві України КОЛЕГІАЛЬНУ ЮРИДИЧНУ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!! … ПІДСТРАХУВАЛИСЯ ???—— Чи надасть зрозумілі пояснення по суті – В. Купрій ?

  Відповідь
  • 1 Лютого, 2019 о 01:36
   Permalink

   час покаже , а немає тому що відсутній механізм відповідальності

   Відповідь
  • 2 Вересня, 2021 о 21:32
   Permalink

   все заточено на захисті капіталу нажаль. Тут лише точково діяти в самозахисті і в самозабезпеченні, а там набереться критична маса, збереться біда… і тоді прийдеться чухати потилицю кожному.

   Відповідь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *