Готуємось до аудиту газотеплоЗАБЕЗПЕЧЕННЯ народу України – ВИКЛЮЧНОГО власника природних ресурсів

На багаточисельні звернення читачів
про захист від тарифів за тепло та газ
надаємо практичні поради – нову методику, що складаються з етапів.

          I ЕТАП. Допоки «обранці», типу представники українського народу, ухиляються від негайного виконання наказу громадян ( хто не бачив http://vyhid-e.org.ua/?p=4836 http://vyhid-e.org.ua/?p=4960 з відео) про прийняття державної симоволіки згідно ст. 20 Конституції України, щоби оформити свої повноваження і розпочати інвентаризацію всіх ресурсів, юридичний сектор оргкомітету по встановленню конституційного устрою знаходить однодумців в різних містах. Нові сили патріотично налаштованих активістів теж заглиблюється в дослідження основоположних факторів забезпечення конституційними правами громадян України. Першопроходьці по їх методикам отримують досвід і разом з економістами формують нові стратегії  для всіх українців. Щоби ви, панове громадяни України, не відставали від запропонованих рекомендацій і одночасно з нами набували правових знань, ми своєчасно надаємо вам покрокові дії.
Одже, як ніколи на часі теплогазопостачання. Щоби досконало розібратись в даному питанні і бути активними практиками захисту своїх родин від геноцидних тарифів рекомендуємо в кожному місті України розібратись з походженням організацій, що надають вам дані послуги. Візьміть платіжки за газ та тепло, знайдіть організації, що надають послуги і внесіть їх дані в пошук на сайті. https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Збережіть дані з реєстру у вордівському файлі і розмістить його в окремій папці у вашому комп’ютері разом з запитом – шаблоном, який ви маєте заповнити згідно викладених граф з обґрунтуванням – поясненням змісту запиту для чиновників. Всі новітні відкриття наших правників гуртуються на глибокій аналітиці законодавства, яке стоїть на сторожі прав і обов’язків громадян України, так необхідних для повноцінного життя, самореалізації, процвітання в багатій Україні.
Даний запит таблиця ЗАПИТ шаблон _ заповніть, надрукуйте в кількості відповідних адресатів + 1 копія для себе з відмітками про вручення і спокійно чекайте відповіді. Отримані данні будуть вам необхідні щоби зробити вкрай важливий крок в забезпеченні повноцінних умов життя і зупинити своє обкрадання. (в щаблоні виділено червоним для вставлення своїх даних. )
Запам’ятайте: умова самопроцвітання – особиста участь кожного повнолітнього і дієздатного в правовій самоосвіті. Юристи не допоможуть. Не ті тепер юристи – системники. Ніякого представництва, ніяких уповноважених осіб! Безпосередня влада – безпосереднє управління публічною власністю – ось корінь успіху кожного і всіх. Якщо у вас є діти – підростаюче покоління, молодь, підключайте їх в справу власного захисту. Не навчили досі бути ефективними власниками, то прийшов час їх особистої відповідальності за колективну БЕЗвідповідальність їх батьків і дідів. Їм жити і гуртом повертати розграбовану спадщину, щоб забезпечити недоторканість приватної власності.
З надією на співпрацю всіх притомно мислячих громадян України.
Далі буде по газу в даній статті. Слідкуйте за матеріалами порад і рекомендацій, інформуйте рідних і друзів.

По матеріалах опрацьованих конституціоналістами м. Рівне

Інна Плотнікова.

           Зміст вкладення  надаємо додатково в прямому перегляді статті. Інформація носить освітній характер.

********************************************************************************************
Правове обґрунтування запиту Статтею 13 Конституції України визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу, якими є громадяни України. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадку їх утворення (заснування) в порядку ст.143 Конституції України.
Відповідно до ст.12 Земельного Кодексу України розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відноситься до повноважень міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин.
Згідно зі ст. 80 Земельного Кодексу України, суб’єктами права власності на землю є територіальні громади – жителі (ст.140 КУ), які реалізують це право безпосередньо або, зокрема, через утворені ними органи місцевого самоврядування на землі комунальної власності.
Ст. 83 Земельного кодексу України передбачає:
1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.
2. У комунальній власності перебувають:
а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;
б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування.
У відповідності до ст. 116 Земельного Кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
Відповідно до ст. 14 Конституції України та ст. 125 Земельного Кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Згідно зі ст. 126 Земельного Кодексу України, Право власності, користування земельною ділянкою оформляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Згідно ст.187 Земельного Кодексу України контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання земельного законодавства України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
Згідно ст.327 Цивільного Кодексу України, право власності набувається на підставах що не заборонені законом із правочинів.
Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
Згідно ст.318 Цивільного Кодексу України. Суб’єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені ст.2 цього Кодексу.
Усі суб’єкти права власності є рівними перед законом .
Згідно ч. 2 ст.2 Цивільного Кодексу України учасниками цивільних відносин є: держава Україна , Автономна Республіка Крим , територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права .
Згідно ст.81 Цивільного Кодексу України :
– за ч.2 юридичні особи , залежно від порядку їх створення , поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права ;
– абз.3 юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, Автономної Республіки Крим, або органу місцевого самоврядування ;
– за ч.3 встановлюється порядок створення, організаційно – правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права ;
– за абз.2 порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом .
Згідно ст. 324 ЦК України Право власності Українського народу:
– ч.1 Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної ( морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу ;
– ч.2 Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України;
– ч.3 Кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності Українського народу відповідно до закону .
Відповідно до ст.5 , ст.7 , ст. 13 , ст.14 , ст.140 , ст.142 ,ст. 143 Конституції України, територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або, зокрема, через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.
По – перше.
У зв’язку із вище зазначеним та отриманою мною інформацією із реєстру приватного права – ЄДРПОУ про юридичну особу суб’єкт господарювання приватного права із назвою Публічне акціонерне товариство Рівнегаз за кодом – 03366701 та про ТОВ Рівнегаз Збут за кодом – 39589441, що знаходиться по вул. Івана Вишенського , 4 в м. Рівне Рівненської області, унітарної держави, Республіка Україна, головне підприємство ( що є засновником ТзОВ Рівнегаз Збут за кодом – 39589441 ) класифікує себе за СТАТУСОМ :
публічної форми власності ( публічне – тобто власності громади ) , хоча і знаходиться в реєстрі – ЄДРПОУ приватної форми власності за кодом – 03366701;
– згідно наявної інформації в обох випадках, в реєстрі – ЄДРПОУ суб’єктів господарювання приватної форми власності, за кодом – 03366701 та за кодом – 39589441, (публічні) органи державної влади і місцевого самоврядування міста Рівне так само як і суб’єкт господарювання не мали наміру та не вчиняли, та не ініціювали ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНИЙ, проте такі зміни з погляду на реєстр ЄДРПОУ відбулися і до того ж без правовстановлюючих / документів / протоколів/ рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування міста Рівне щодо комунальної власності територіальної громади міста Рівне, а також щодо зміни його правового статусу на підставі реєстру ЄДРПОУ з публічного права ( власності Рівненської міської територіальної громади міста Рівне ) на приватне право (власності фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів) !

По – друге
Згідно наявної інформації електронного реєстру – ЄДРПОУ, в реєстрі відсутні :
– дані , про юридичних осіб , правонаступником яких є зареєстрована юридична особа ;
– дані, про відокремлені підрозділи юридичної особи ;
– дані, назва установчого ( правовстановлюючого) документу ( скажімо державний акт права власності Рівненської міської територіальної громади міста Рівне на належну їй комунальну власність – Публічне акціонерне товариство Рівнегаз та ТзОВ Рівнегаз Збут ( в контексті засновницької частки територіальної громади), що передається в користування і управління на платній чи безоплатній основі (підставі), за договорами оперативного управління чи віддання ( чи на іншій підставі) фізичним особам – не громадянам – мігрантам – іноземним елементам);

По – третє
Згідно з наявною інформацією за електронним реєстром – ЄДРПОУ, основним аргументом звернення до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради та Виконавчого комітету Рівненської міської ради є те , що в реєстрі ЄДРПОУ зафіксовано, що саме в Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради – ЗНАХОДИТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЙНА СПРВА.

По – четверте
Закон України “Про власність” було введено в дію Постановою ВР N 885-XII (885-12) від 26.03.91, ВВР, 1991, N 20, ст.250 } Він спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України (55-12) від 16 липня 1990 року. Мета цього Закону -забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково – технічного та культурного потенціалів республіки для підвищення рівня життя її народу.
28 червня 1996 року було прийнято нову Конституцію України ( № 254к/96-ВР ) .
Відповідно до положень Конституції України (від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу.
Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст..8. КУ).
В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади ( її жителів – громадян України, які надули громадянство України у порядку встановленому законом та підтвердили його – отримавши паспорт громадянина України і у правовідносинах з Україною принципово визначені громадянами України – ст.2 ЗУ «Про громадянство України» ) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст.140 КУ).
Згідно положень чинної Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і зокрема, через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст.140 КУ). Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю (ст..143. КУ).
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст.6) ( тобто жителі – Люди – громадяни України ) .
Ради, є представницькими органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією та законами України, а також статутами територіальних громад (ст.10).
Виконавчими органами рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними відповідним радам (ст..11).

Проаналізувавши вище викладене виникають питання:
1. На підставі якого правовстановлюючого документу / протоколу / рішення Рівненської міської територіальної громади міста Рівне і Рівненської міської ради ( органу місцевого самоврядування ) її виконавчого комітету комунальна власність Рівненської міської територіальної громади міста Рівне – Рівнегаз ( міські філіали) (районі філіали ) ( та обласні філіали ) перейшла у приватну власність фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів ?
2. На підставі якого правовстановлюючого документу / протоколу / рішення Рівненської міської територіальної громади міста Рівне і Рівненської міської ради ( органу місцевого самоврядування ) її виконавчого комітету чи іншого органу державної влади чи то місцевого самоврядування комунальна власність інших територіальних громад ( за їх рішенням про передачу на визначених умовах ) по всій території Рівненщини Рівненської області перейшла у приватну власність фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів, якщо територіальні громади області своїх прав на комунальну власність газотранспортні мережі ( у тому числі локальні) і природний газ нікому не передавали до цього часу ?

Тому
відповідно до ст. 34 Конституції України та
Керуючись ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,
ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “ Про інформацію”

Суть інформаційного запиту,
перелік питань, на які необхідно надати відповідь. прошу
протягом п’ятиденного строку надати публічну інформацію а саме:

– завірені копії документів установчих, правовстановлюючих документів / протоколів / рішень Рівненської міської територіальної громади міста Рівне та інших територіальних громад Рівненщини Рівненської області чи органів державної влади, а також надати пояснення та документи по наступним питанням:
1. На підставі яких правовстановлюючих документів / протоколу / рішення Рівненської міської територіальної громади міста Рівне і Рівненської міської ради ( органу місцевого самоврядування ) її виконавчого комітету комунальна власність Рівненської міської територіальної громади міста Рівне – Рівнегаз (міські філіали) (районі філіали) (обласні філіали) перейшла у приватну власність фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів ?
2. На підставі яких правовстановлюючих документів / протоколу / рішення Рівненської міської територіальної громади міста Рівне , Рівненської міської ради ( органу місцевого самоврядування ) її виконавчого комітету чи іншого органу державної влади чи то місцевого самоврядування комунальна власність Рівненської міської територіальної громади міста Рівне – Рівнегаз ( із його філіалами ) , (землею та майном), (природним газом), а також комунальна власність усіх інших територіальних громад Рівненщини без їх рішень та погоджень про передачу ( чи то в оперативне управління чи то у віддання ), по всій території Рівненської області перейшла у приватну власність фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів, якщо територіальні громади всієї Рівненщини в межах Рівненської області своїх публічних прав власності на комунальну власність ( землею та майном філіалів), трубопровідними газовими мережами ( у тому числі локальними) і сам природний газ , – нікому не передавали до цього часу й у тому числі існуючому на місці знаходження комунальної власності територіальної громади міста Рівне ПАТ Рівнегаз та ТзОВ Рівнегаз Збут .
3. Надати усі копії правовстановлюючих документів / протоколів/ рішень Рівненської міської територіальної громади міста Рівне , органів державної влади та місцевого самоврядування про передачу ( платну – безоплатну ) комунального підприємства Рівнегаз з усіма міськими районними та обласними в районах філіалами, землею та майном, газотранспортними трубопровідними мережами ( у тому числі локальними і іншим майном), природного газу для її безоплатної передачі громадянам України та платного постачання установам, організаціям та виробничим одиницям.
4. У випадку відсутності розпорядчих рішень безпосередньо установчих загальних зборів Рівненської міської територіальної громади міста Рівне ( не Рівненської міської ради і її виконкому) про передачу свого комунального майна – підприємства Рівнегаз ( ТзОВ Рівнегаз Збут), просто повідомити, про відсутність із 28.06.1996 року розпорядчого документу загальних зборів Рівненської міської територіальної громади територіальної громади міста Рівне про передачу (на будь – яких підставах чи умовах) (чи його перетворення, тощо) свого комунального підприємства Рівнегаз ( Рівнегаз Збут ), будь –кому.
5. Чи є юридична особа суб’єкт господарювання приватного права за реєстровим кодом ЄДРПОУ – 03366701 із назвою ПАТ Рівнегаз та його філіал із назвою ТзОВ Рівнегаз Збут – 39589441 комунальним підприємством Рівненської міської територіальної громади міста Рівне та Рівненської області , яке утворене у порядку встановленому ст.143 Конституції України ? (- якщо є надати правовстановлюючий документ та повідомити про це письмово ; – якщо ні , повідомити про це письмово )
6. Мені вкрай важливо знати послідовність переходу права комунальної власності Рівненської міської територіальної громади міста Рівне та територіальних громад Рівненського району та області , – підприємства Рівнегаз ( та ТзОВ Рівнегаз Збут ( публічної власності Рівненської міської територіальної громади міста Рівне та інших територіальних громад Рівненщини ) у приватну власність фізичних осіб – не громадян – мігрантів – іноземних елементів з використанням назви одного і того ж підприємства – Рівнегаз
Відповідь прошу надавати у відповідності до встановленої у цьому запиті Моєї правосуб’єктності – Людини і громадянина України, поданої у відповідності із ст.6 Загальної Декларації Прав Людини – членів Генеральної асамблеї ООН, ст.3 , ст. 4 Конституції України та ст.2 ЗУ «Про громадянство України» , ч.1 ст. 36 ЗУ «Про державну мову» та параграфу 38 українського правопису у відповідності до Моєї Української національної традиції послідовно від першого по шосте питання, звертаючись до Мене в наступній послідовності ІМЯ, по батькові прізвище _____________________!
Крім цього, прошу не затягувати час розгляду даного запиту використовуючи для цього як Ваш аргумент наказ міністерства юстиції № 1657/5 позаяк Я, не є суб’єктом якого даний наказ стосується.
Наказ міністерства юстиції № 1657/5 має виключне поширення на всіх юридичних осіб та всіх фізичних осіб ( не громадян , мігрантів, іноземців – іноземних елементів, осіб без громадянства), до яких Я, за принциповим визначенням законодавства України не належу бо у правових відносинах з Україною і на території України визначаюсь ЛИШЕ громадянином України ст.2 ЗУ Про громадянство України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *